Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10364
Temat pracy:  

System naczelnych władz Republiki Białoruś

Liczba stron:   68

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Zarys historyczny
      1.1. Ogólna charakterystyka procesów historycznych na Białorusi
      1.2 Konstytucje BSRR
      1.3. Niepodległa Białoruś

Rozdział 2
Naczelne zasady konstytucji
      2.1. Konstytucyjne podstawy ustroju Republiki Białoruś
      2.2. Prawa i wolności człowieka i obywatela
      2.3. System wyborczy

Rozdział 3
Prezydent Republiki Białoruś
      3.1. Urząd prezydenta, wybory prezydenckie
      3.2. Kompetencje i obowiązki prezydenta

Rozdział 4
Zgromadzenie Narodowe Republiki Białoruś
      4.1. Struktura oraz pozycja konstytucyjna parlamentu
      4.2. Procedura ustawodawcza
      4.3. Tryb zmiany konstytucji

Rozdział 5
Rząd – Rada Ministrów Republiki Białoruś
      5.1. Rząd Republiki Białoruś – ogólna charakterystyka
      5.2. Organizacja Rady Ministrów
      5.3. Kompetencje Rządu

Rozdział 6
Sądownictwo
      6.1. Rola i uprawnienia sędziów
      6.2. Sąd Najwyższy
      6.3. Naczelny Sąd Gospodarczy
      6.4. Sąd Konstytucyjny

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


Treść pracy została podzielona na sześć rozdziałów. Oprócz pierwszego dotyczącego procesów historycznych, kolejność umieszczenia rozdziałów została dopasowana do struktury konstytucji. Dzięki czemu widać jakie miejsce w systemie hierarchii władzy państwowej zajmuje każdy organ publiczny według ustawy zasadniczej.
   Pierwszy rozdział zawiera ogólną charakterystykę rozwoju białoruskiego konstytucjonalizmu, szczegółowy opis wszystkich konstytucji z okresu istnienia BSRR. Także w pierwszym rozdziale pracy zostały omówione przemiany systemu władz państwowych po uzyskaniu niepodległości przez Republikę Białoruś, opis okoliczności przeprowadzonych wyborów na urząd prezydenta oraz wyborów do parlamentu, referenda ogólnopaństwowe oraz zmiany wprowadzone do konstytucji.
   Drugi rozdział przedstawia zagadnienia dotyczące naczelnych zasad konstytucji, ustroju terytorialnego oraz politycznego państwa. Rozdział zawiera najważniejsze zasady systemu wyborczego obowiązującego w państwie oraz tryb przeprowadzenia wyborów do poszczególnych organów władzy państwowej. Został również szczegółowo opisany rozbudowany system praw i swobód człowieka i obywatela, katalog których zawiera ustawa zasadnicza.
   Rozdział trzeci przedstawia pozycję prezydenta w stosunku do innych organów władzy państwowej, jego kompetencję oraz informację dotyczącą wyborów na stanowisko prezydenta. Została także omówiona problematyka zmian zakresu uprawnień głowy państwa ze względu na zmiany konstytucji.
   Czwarty rozdział niniejszej pracy dotyczy parlamentu – Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś. Rozdział zawiera zagadnienia dotyczące składu parlamentu, wyborów parlamentarnych, kompetencji izb oraz pozycji ustrojowej Zgromadzenia Narodowego.
   Z kolei rozdział piątyto zagadnienia związane z rządem – Radą Ministrów Republiki Białoruś. Został przedstawiony skład rządu, jego kompetencje, obowiązki oraz kwestia odpowiedzialności Rady Ministrów wobec innych organów władzy państwowej.
   Rozdział szósty zawiera najważniejsze zagadnienia związane z systemem sądowym obowiązującym na terytorium Republiki Białoruś. Został omówiony podział sądów ze względu na ich właściwość miejscową oraz rzeczową, przedstawione poszczególne rodzaje sądów, ich kompetencje oraz miejsce w systemie sądowym.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.