Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10362
Temat pracy:  

Zachowanie konsumentów podczas zakupów online

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka zakupów internetowych
      1.1. Pojęcie i cechy handlu przez Internet
      1.2. Formy handlu internetowego
      1.3. Sylwetka e-klienta
      1.4. Zachowania konsumenckie i ich determinanty
      1.5. Korzyści i bariery w handlu internetowym

Rozdział II
Aspekty prawne zakupów internetowych. Ochrona konsumentów
      2.1. Charakterystyka umowy sprzedaży zawieranej na odległość (przez Internet)
      2.2. Prawa klienta przy sprzedaży przez Internet

Rozdział III
Zakupy przez Internet – satysfakcja klienta a naruszenie praw konsumenckich w świetle badań
      3.1. Założenia metodologiczne badań własnych
      3.2. Analiza wyników przeprowadzonej ankiety
         3.2.1. Częstotliwość i przyczyny dokonywania zakupów przez Internet
         3.2.2. Najczęściej kupowane towary przez Internet
         3.2.3. Znajomość praw konsumenta a przypadki ich naruszenia
         3.2.4. Czynniki wpływające zachęcająco i zniechęcająco do ponownych zakupów przez Internet
      3.3. Podsumowanie wyników i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Opis zawartości pracy


      Praca ma na celu przybliżenie zagadnienia handlu internetowego oraz zachowań konsumentów w sieci – determinantów i skłonności warunkujących, podejmowanie przez nich decyzji o zakupach przez Internet. Pracę napisano w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą tytułowej problematyki, obowiązujące akty prawne, oraz źródła internetowe. W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach którego przeprowadzono ankietę wśród osób dokonujących zakupy przez Internet. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym
przedstawiono charakterystykę zakupów internetowych. Omówiono tu pojęcie i cechy handlu przez Internet, oraz jego formy (sklepy internetowe i aukcje). Została tu również przedstawiona sylwetka e-klienta, a także zachowania konsumencie i ich determinanty. W rozdziale tym omówiono również korzyści i bariery w handlu internetowym.
      Rozdział drugi
dotyczy aspektów prawnych związanych z dokonywaniem zakupów internetowych. Dokonano tu charakterystyki umowy sprzedaży zawieranej na odległość, czyli przez Internet, a także przedstawiono najistotniejsze prawa klienta, chroniące go przy zakupach internetowych.
      Rozdział trzeci
jest częścią badawczą pracy, w której zaprezentowano analizę i interpretację wyników badań własnych. Przedstawiono tu także założenia metodologiczne badań własnych. W rozdziale tym sformułowano również istotne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.