Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10360
Temat pracy:  

Usprawnienie procesu kompletacji w magazynie

Liczba stron:   85

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........10

Rozdział 1
Magazyn i magazynowanie
      1.1. Pojęcie magazynu i magazynowania.......... 12
      1.2. Podział magazynu na strefy ..........14
      1.3. Procesy magazynowe ..........16

Rozdział 2
Rozmieszczenie i kompletacja asortymentu w magazynie
      2.1. Rozmieszczenie asortymentu ..........29
      2.2. Kompletacja 33
      2.3. Sposoby wyznaczania tras przejść magazyniera podczas kompletacji ..........39

Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia procesu kompletacji
      3.1. Założenia do analiz ..........43
      3.2. Analiza czasów kompletacji zamówień w zależności od sposobu wyznaczenia trasy przejścia magazyniera ..........53
      3.3. Analiza wpływu rozmieszczenia asortymentu na proces kompletacji.......... 58

Podsumowanie ..........74
Literatura ..........76
Spis rysunków.......... 77
Aneks.......... 78
Spis tabel ..........79

      Celem pracy
jest przeprowadzanie oceny wpływu rozmieszczenia asortymentu i organizacji marszrut na proces kompletacji. Przedmiotem rozważań jest porównanie czasów uzyskanych przez pracownika w badanym centrum dystrybucyjnym z wynikami otrzymanymi po wprowadzeniu zmian. Propozycjami zmian będzie przeprowadzenie klasyfikacji ABC na podstawie, której zostanie dokonane ponowne rozmieszczenie towarów przy uwzględnieniu wybranych strategii ułożenia towarów oraz marszrut. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi pracy został poświęcony omówieniu podstawowych założeń teoretycznych. W rozdziale trzecim zawarto aspekty praktyczne.
      W rozdziale pierwszym przybliżono zagadnienia związane z magazynem. Opisano funkcję i elementy wchodzące w skład magazynu. Przedstawiono podział stref magazynowych oraz scharakteryzowano procesy magazynowe zachodzące wewnątrz magazynu.
      Rozdział drugi opisuje rozwiązania wykorzystywane w procesie kompletacji. W pierwszej kolejności opisano metody rozmieszczenia asortymentu oraz kompletacji. Zawarto również informacje o nowoczesnych rozwiązaniach wspomagających proces kompletacji. Ponadto opisano sposoby poruszania się magazyniera w trakcie realizacji zlecenia.
      W rozdziale trzecim przedstawiono koncepcję usprawnienia procesu komplementacji w przykładowym centrum dystrybucyjnym. Zawarto wszelkie założenia niezbędne do przeprowadzenia analiz oraz zaprezentowano przebieg analiz czasów kompletacji zamówień z uwzględnieniem sposobu wyznaczania trasy przejścia magazyniera. Ponadto zawarto wyniki analiz ukazujących wpływ rozmieszczenia asortymentu na proces kompletacji. Praca została napisana na podstawie czasopism polskich i anglojęzycznych, artykułów naukowych oraz bazy bibliotecznej Politechniki Białostockiej. W pracy wykorzystano głównie publikacje takich autorów jak: S. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Jonak, A. Nieoczym, J. Majewski, P. Andrzejczyk , jak też Z. Dudziński. W pracy zostały również wykorzystane dane pozyskane ze stron internetowych.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.