Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10359
Temat pracy:  

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

      1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania.........5
      1.2. Podstawa opodatkowania.........6
      1.3. Zobowiązania podatkowe.........8
      1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym.........9
      1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.........11
      1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce.........12
      1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami.........14
      1.8. Zjawisko szarej strefy.........15
      1.9. Krzywa laffera.........16

Rozdział 2
System podatkowy.

      2.1. Źródła prawa podatkowego.........18
      2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce.........19
      2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa.........20
      2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa.........21
      2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.........23
      2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej.........27
      2.7. Kredyt podatkowy, jako specyficzne zwolnienie podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych.........29
      2.8. Klasyfikacja podmiotów z sektora msp.........30

Rozdział 3
Analiza przykładowych obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2012-2014
      3.1. Charakterystyka podmiotów płacących podatek należny.........33
      3.2. Przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw.........36
      3.3. Analiza porównawcza podatków obciążających osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.........41
      3.4. Analiza wpływu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012 -2015 .........43

Podsumowanie i wnioski.........46
Bibliografia
Opis zawartości pracy:


      Celem niniejszej pracy
jest dokonanie analizy obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W tym celu dokonano podziału pracy na trzy rozdziały.       

      W pierwszym rozdziale
zamieszczono opis elementów konstrukcyjnych podatku, obejmujących zarówno przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, a także zobowiązanie podatkowe. Następnie uwzględniono ekonomiczne skutki opodatkowania dla przedsiębiorstw oraz państwa, a także wiążące się z podatkami zjawisko ucieczki podatkowej. Ukazano również powiązane z nim zjawisko szarej strefy, które z powodu nadmiernego fiskalizmu w Polsce wciąż stanowi nadal poważny problem. W tzw. szarej strefie nadal pracuje znaczny odsetek Polaków. Dla lepszego ukazania wpływu efektywności uzyskiwania wpływów z podatków przez państwo zamieszczono dane dotyczące, tzw. Krzywej Laffera. Obrazuje ona poziom obciążenia sektora prywatnego stawkami podatkowymi. Wskazuje też, jak wzrost stopy opodatkowania w początkowym okresie skutkuje wzrostem wpływów budżetowych z podatków, by po przekroczeniu pewnego poziomu skutkować ich spadkiem.       
      W drugim rozdziale
wskazano źródła prawa podatkowego. Scharakteryzowano też podział i rodzaje podatków obciążających dochody przedsiębiorstw, a także działalność poszczególnych podmiotów gospodarczych w Polsce. Jak wiadomo są one podzielone na różne typu spółki, a także małe i średnie organizacje, ponieważ wchodzi to w zakres niniejszej pracy. Nałożone są na nie zobowiązanie podatkowe. Dokonano ponadto klasyfikacji podmiotów gospodarczych i podstawowych form prawnych.

      W trzecim dziale
skoncentrowano się na analizie obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych. Analizie poddano następujące zagadnienia: charakterystyka podmiotów płacących podatek należny; obciążenia przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. Przedstawiono też przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. W pracy dokonano analizy rozwiązań prawnych dotyczących obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce. Literatura przedmiotu dotycząca obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce jest różnorodna. Do napisania pracy posłużyły te pozycje, które w pełni oddają charakterystykę poruszonych kwestii. Wiele przydatnych danych można znaleźć na stronach internetowych portali, które zamieszczają informacje na ten temat.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.