Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10359
Temat pracy:  

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

      1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania.........5
      1.2. Podstawa opodatkowania.........6
      1.3. Zobowiązania podatkowe.........8
      1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym.........9
      1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.........11
      1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce.........12
      1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami.........14
      1.8. Zjawisko szarej strefy.........15
      1.9. Krzywa laffera.........16

Rozdział 2
System podatkowy.

      2.1. Źródła prawa podatkowego.........18
      2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce.........19
      2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa.........20
      2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa.........21
      2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.........23
      2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej.........27
      2.7. Kredyt podatkowy, jako specyficzne zwolnienie podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych.........29
      2.8. Klasyfikacja podmiotów z sektora msp.........30

Rozdział 3
Analiza przykładowych obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2012-2014
      3.1. Charakterystyka podmiotów płacących podatek należny.........33
      3.2. Przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw.........36
      3.3. Analiza porównawcza podatków obciążających osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.........41
      3.4. Analiza wpływu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012 -2015 .........43

Podsumowanie i wnioski.........46
Bibliografia
Opis zawartości pracy:


      Celem niniejszej pracy
jest dokonanie analizy obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W tym celu dokonano podziału pracy na trzy rozdziały.       

      W pierwszym rozdziale
zamieszczono opis elementów konstrukcyjnych podatku, obejmujących zarówno przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, a także zobowiązanie podatkowe. Następnie uwzględniono ekonomiczne skutki opodatkowania dla przedsiębiorstw oraz państwa, a także wiążące się z podatkami zjawisko ucieczki podatkowej. Ukazano również powiązane z nim zjawisko szarej strefy, które z powodu nadmiernego fiskalizmu w Polsce wciąż stanowi nadal poważny problem. W tzw. szarej strefie nadal pracuje znaczny odsetek Polaków. Dla lepszego ukazania wpływu efektywności uzyskiwania wpływów z podatków przez państwo zamieszczono dane dotyczące, tzw. Krzywej Laffera. Obrazuje ona poziom obciążenia sektora prywatnego stawkami podatkowymi. Wskazuje też, jak wzrost stopy opodatkowania w początkowym okresie skutkuje wzrostem wpływów budżetowych z podatków, by po przekroczeniu pewnego poziomu skutkować ich spadkiem.       
      W drugim rozdziale
wskazano źródła prawa podatkowego. Scharakteryzowano też podział i rodzaje podatków obciążających dochody przedsiębiorstw, a także działalność poszczególnych podmiotów gospodarczych w Polsce. Jak wiadomo są one podzielone na różne typu spółki, a także małe i średnie organizacje, ponieważ wchodzi to w zakres niniejszej pracy. Nałożone są na nie zobowiązanie podatkowe. Dokonano ponadto klasyfikacji podmiotów gospodarczych i podstawowych form prawnych.

      W trzecim dziale
skoncentrowano się na analizie obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych. Analizie poddano następujące zagadnienia: charakterystyka podmiotów płacących podatek należny; obciążenia przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. Przedstawiono też przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. W pracy dokonano analizy rozwiązań prawnych dotyczących obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce. Literatura przedmiotu dotycząca obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce jest różnorodna. Do napisania pracy posłużyły te pozycje, które w pełni oddają charakterystykę poruszonych kwestii. Wiele przydatnych danych można znaleźć na stronach internetowych portali, które zamieszczają informacje na ten temat.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.