Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10352
Temat pracy:  

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego XYZ

Liczba stron:   54

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego .........6
      2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym .........11
      3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym .........19
      4. Współpraca przedszkola i rodziny......... 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań.........24
      2. Problem główny i problemy szczegółowe .........25
      3. Metody, techniki i narzędzia badawcze .........26
      4. Teren i charakterystyka grupy badawczej......... 29
      5. Przebieg i organizacja badań własnych .........30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w świetle wyników badań empirycznych własnych
      1. Znaczenie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców .........34
      2. Najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego .........36
      3. Postrzeganie nauczyciela wychowania przedszkolnego 39

Wnioski .........41
Zakończenie......... 44
Bibliografia......... 46
Spis wykresów .........50
Aneks .........51

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
była chęć poznania i zweryfikowania zagadnień dotyczących oczekiwań rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wyników własnych badań empirycznych. Natomiast przedmiotem badań niniejszej pracy są oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wybór tego przedmiotu badań narodził się głównie dzięki własnym zainteresowaniom tą dziedziną pedagogiki oraz ogólną dostępnością badawczą. Metoda badań, która została zastosowana w niniejszej pracy to metoda sondażu diagnostycznego. Natomiast techniką jaka została wykorzystana do zbadania danej grupy badawczej, była ankieta przy pomocy kwestionariusza ankiety. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny i składa się z trzech rozdziałów.
      Rozdział pierwszy to teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego. W tym rozdziale zostały opisane między innymi: kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego, program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym oraz współpraca przedszkola i rodziny.
      Rozdział drugi przybliża założenia metodologiczne badań własnych. Został opisany tu cel i przedmiot badań, problem główny i problemy szczegółowe występujące w pracy. Ponadto zostały scharakteryzowane metody, techniki i narzędzia badawcze użyte w pracy oraz przebieg i organizacja badań własnych.
      Rozdział trzeci dotyczy analizy badań własnych, gdzie w pierwszej kolejności zostały przedstawione wyniki znaczenia kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców. Następnie najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz sposób w jaki badani rodzice postrzegają nauczyciela wychowania przedszkolnego Praca została napisana głównie w oparciu o opracowania z zakresu tematyki dotyczącej kompetencji nauczyciela między innymi takie jak: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej W. Strykowskiego, Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce J. Szempruch, Podstawy pedagogiki przedszkolnej M. Kwiatkowskiej oraz Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania A. Jaczewskiego. Ponadto w pracy wykorzystano literaturę z zakresu tematyki dotyczącej metodologii badań pedagogicznych: Zasady badań pedagogicznych T. Pilch, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki W. Dutkiewicz, Metody i techniki badań pedagogicznych M. Łobocki. Dodatkowe źródła użyte w pracy to również artykuły pochodzące ze stron internetowych głównie poświęconych edukacji oraz czasopism, miedzy innymi takich jak: Edukacyjne dyskursy, Wychowanie muzyczne w szkole czy Bliżej przedszkola.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.