Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10320
Temat pracy:  

Ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem w działalności Rzecznika Praw Dziecka.

Liczba stron:   59

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów........... 5
Wstęp............ 7

Rozdział I
Zagadnienia terminologiczne.
      1.1. Prawne pojęcie dziecka............ 9
      1.2. Pojęcie ochrony dziecka............ 14
      1.3. Znaczenie „działań zmierzających do”............ 18
      1.4. Pojęcie „przemocy wobec dziecka”............ 18
   1. Przemoc fizyczna............ 20
   2. Przemoc psychiczna............ 21
   3. Wykorzystywanie seksualne............ 22
   4. Zaniedbanie............ 23
      1.5. Pojęcie „wyzysku dziecka”............ 25
      1.6. Pojęcie „demoralizacji dziecka”............ 27
      1.7. Pojęcie „innego złego traktowania”............ 31

Rozdział II
Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka.
      2.1. Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polski............ 33
      2.2. Tryb powoływania i odwoływania Rzecznika Praw Dziecka............ 34
      2.3. Zakres działania i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka............ 37
      2.4. Biuro Rzecznika Praw Dziecka............ 39

Rozdział III
Działalność Rzecznika Praw Dziecka w wybranym zakresie.
      3.1. Przykłady wystąpień generalnych............ 45
      3.2. Przykłady spraw indywidualnych............ 48
      3.3. Próba oceny działalności Rzecznika Praw Dziecka............ 52

Zakończenie............ 55
Bibliografia............ 57

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Rozdział pierwszy
w całości poświęcony jest teorii zawartej w temacie – postaram się opisać w nim kolejne pojęcia takie jak: dziecko, ochrona dziecka, działania zmierzające do, przemoc wobec dziecka (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie), wyzysk dziecka, demoralizacja dziecka, inne złe traktowanie.
      Rozdział drugi
zobrazuje instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Scharakteryzuję w nim funkcjonowanie jego urzędu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, skoncentruję się również na trybie powoływania i odwoływania Rzecznika a ponadto na jego zakresie działania oraz kompetencjach. W tej części pracy przedstawię również organizację i działanie Biura Rzecznika Praw Dziecka.
      Rozdział trzeci
a zarazem ostatni to działalność Rzecznika związana z prawami dziecka zawartymi w temacie. Podam kilka przykładów wystąpień generalnych Rzecznika oraz spraw indywidualnych. Przedstawię je głównie na podstawie sprawozdania z jego działalności w 2015 roku, a także kilku spraw bieżących opisanych na stronie internetowej RPD. W tym rozdziale podejmę się także próby oceny jego działalności. Pracę finalizuje zakończenie podsumowujące wszystkie wnioski w niej wysnute.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.