Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10314
Temat pracy:  

Budowanie zaufania wśród klientów

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Pozyskiwanie nowych a utrzymywanie dotychczasowych klientów
      1.1 Nowy charakter relacji między klientem a firmą
      1.2 Lojalny klient podstawą sukcesu firmy
      1.3 Tworzenie długookresowych relacji z klientami
      1.4 Rodzaje lojalności

Rozdział II
Kształtowanie lojalnych postaw klientów
      2.1 Dbałość o jakość i obsługę klientów
      2.2 Zadowolenie klientów a sukces firmy
      2.3 Podejście firmy i jej pracowników do obsługi klienta

Rozdział III
Budowa zaufania wśród klientów
      3.1 Znaczenie zaufania, zaangażowania i przyzwyczajenia dla lojalności klientów
      3.2 Charakterystyka typów lojalności klientów
         3.2.1 Kombinacje mechanizmów wewnętrznych lojalności klientów
         3.2.2 Typy lojalności z postawą pozytywną i obojętną
         3.2.3 typy a motywy lojalności
      3.3 Czynniki wpływające na zmianę lojalności klientów
         3.3.1 Potrzeba różnorodności
         3.3.2 Satysfakcja
         3.3.3 Gra konkurencyjna oraz ocena firmy i własnej sytuacji klienta

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z trzech rozdziałów.       
W rozdziale 1
przedstawiono istotę, znaczenie i rodzaje lojalności, ukazując wieloaspektowość tego zjawiska oraz kontekst historyczny pojęcia lojalności.       
W kolejnym rozdziale
poddano dogłębnej analizie różne punkty widzenia na sposób powstawania i utrzymywania się lojalności klientów. Zaprezentowano liczne modele tego zjawiska. Rozważania uwieńczono własną propozycją modelu lojalności, która uwzględnia dwutorowość mechanizmu lojalności.       
Tematem rozdziału 3
jest charakterystyka motywów lojalności, które zostały zakwalifikowane do czterech grup: motywy lojalności w relacji klienta z firmą, społeczne motywy lojalności, motywy lojalności związane z oceną korzyści oraz motywy lojalności wywołane przymusem zewnętrznym. Zawarto tu także analizę właściwości motywów lojalności. Rozdział zamyka analiza możliwości wykorzystania podejścia opartego na motywach lojalności w działalności marketingowej w wybranych typach aktywności gospodarczej, zaproponowano także typologię lojalności opartą na trzech istotnych postawach klientów: zaufaniu, zaangażowaniu i przyzwyczajeniu. Wyróżnione typy lojalności, wiążące się zarówno z pozytywnym, jak i z negatywnym nastawieniem klientów, zostały scharakteryzowane z uwzględnieniem właściwych motywów lojalności. Lojalność klientów wobec przedsiębiorstwa jest procesem, dlatego powinna być ujmowana w układzie dynamicznym.       
Rozdział 3
ukazuje dynamizm lojalności oraz związane z tym konsekwencje. Dynamika lojalności została wyrażona jako dynamika postaw klientów prowadzących do lojalności. Przedstawiono typowe sytuacje zmiany i kształtowania się tych postaw pod wpływem różnych czynników, proponując jednocześnie zastosowanie w odpowiednim czasie działań adekwatnych, zapobiegających utracie klientów i wzmacniających ich lojalność. Zmiana postawy może bowiem powodować w konkretnych sytuacjach wzrost prawdopodobieństwa przerwania przez klienta relacji z przedsiębiorstwem. Zrozumienie lojalności klientów oraz oddziaływanie na ich lojalność wymagają prowadzenia pomiaru lojalności. Poruszone w pracy zagadnienia powinny znacznie przybliżyć problematykę lojalności klientów. Natomiast praktycy będą mogli wykorzystać tę wiedzę do budowania i pogłębiania lojalności klientów.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.