Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10314
Temat pracy:  

Budowanie zaufania wśród klientów

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Pozyskiwanie nowych a utrzymywanie dotychczasowych klientów
      1.1 Nowy charakter relacji między klientem a firmą
      1.2 Lojalny klient podstawą sukcesu firmy
      1.3 Tworzenie długookresowych relacji z klientami
      1.4 Rodzaje lojalności

Rozdział II
Kształtowanie lojalnych postaw klientów
      2.1 Dbałość o jakość i obsługę klientów
      2.2 Zadowolenie klientów a sukces firmy
      2.3 Podejście firmy i jej pracowników do obsługi klienta

Rozdział III
Budowa zaufania wśród klientów
      3.1 Znaczenie zaufania, zaangażowania i przyzwyczajenia dla lojalności klientów
      3.2 Charakterystyka typów lojalności klientów
         3.2.1 Kombinacje mechanizmów wewnętrznych lojalności klientów
         3.2.2 Typy lojalności z postawą pozytywną i obojętną
         3.2.3 typy a motywy lojalności
      3.3 Czynniki wpływające na zmianę lojalności klientów
         3.3.1 Potrzeba różnorodności
         3.3.2 Satysfakcja
         3.3.3 Gra konkurencyjna oraz ocena firmy i własnej sytuacji klienta

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z trzech rozdziałów.       
W rozdziale 1
przedstawiono istotę, znaczenie i rodzaje lojalności, ukazując wieloaspektowość tego zjawiska oraz kontekst historyczny pojęcia lojalności.       
W kolejnym rozdziale
poddano dogłębnej analizie różne punkty widzenia na sposób powstawania i utrzymywania się lojalności klientów. Zaprezentowano liczne modele tego zjawiska. Rozważania uwieńczono własną propozycją modelu lojalności, która uwzględnia dwutorowość mechanizmu lojalności.       
Tematem rozdziału 3
jest charakterystyka motywów lojalności, które zostały zakwalifikowane do czterech grup: motywy lojalności w relacji klienta z firmą, społeczne motywy lojalności, motywy lojalności związane z oceną korzyści oraz motywy lojalności wywołane przymusem zewnętrznym. Zawarto tu także analizę właściwości motywów lojalności. Rozdział zamyka analiza możliwości wykorzystania podejścia opartego na motywach lojalności w działalności marketingowej w wybranych typach aktywności gospodarczej, zaproponowano także typologię lojalności opartą na trzech istotnych postawach klientów: zaufaniu, zaangażowaniu i przyzwyczajeniu. Wyróżnione typy lojalności, wiążące się zarówno z pozytywnym, jak i z negatywnym nastawieniem klientów, zostały scharakteryzowane z uwzględnieniem właściwych motywów lojalności. Lojalność klientów wobec przedsiębiorstwa jest procesem, dlatego powinna być ujmowana w układzie dynamicznym.       
Rozdział 3
ukazuje dynamizm lojalności oraz związane z tym konsekwencje. Dynamika lojalności została wyrażona jako dynamika postaw klientów prowadzących do lojalności. Przedstawiono typowe sytuacje zmiany i kształtowania się tych postaw pod wpływem różnych czynników, proponując jednocześnie zastosowanie w odpowiednim czasie działań adekwatnych, zapobiegających utracie klientów i wzmacniających ich lojalność. Zmiana postawy może bowiem powodować w konkretnych sytuacjach wzrost prawdopodobieństwa przerwania przez klienta relacji z przedsiębiorstwem. Zrozumienie lojalności klientów oraz oddziaływanie na ich lojalność wymagają prowadzenia pomiaru lojalności. Poruszone w pracy zagadnienia powinny znacznie przybliżyć problematykę lojalności klientów. Natomiast praktycy będą mogli wykorzystać tę wiedzę do budowania i pogłębiania lojalności klientów.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.