Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10312
Temat pracy:  

Organizacja i zadania sztabów zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego w XYZ

Liczba stron:   52

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Zarządzanie kryzysowe w Polsce
      1.1. Zarządzanie kryzysowe i jego istota ..........5
      1.2. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego.......... 8
      1.3. Proces zarządzania kryzysowego.......... 11
      1.4. Kryzys i sytuacja kryzysowa.......... 13
      1.5. Infrastruktura krytyczna ..........14

Rozdział II
Struktura i zadania centrum zarządzania kryzysowego
      2.1. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.......... 19
      2.2. Centrum zarządzania kryzysowegona szczeblu krajowym ..........20
      2.2. Centrum zarządzania kryzysowego w województwie ..........23
      2.3. Centrum zarządzania kryzysowego w powiecie.......... 25
      2.4. Centrum zarządzania kryzysowego w gminie ..........27

Rozdział III
Metodologia badań własnych
      3.1. Przedmiot i cel badań ..........29
      3.2. Problemy i pytania badawcze.......... 30
      3.3. Hipotezy badawcze ..........31
      3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ..........32
      3.5. Organizacja i przebieg badań ..........32

Rozdział IV
Organizacja zarządzania kryzysowego w powiecie XYZ
      4.1. Charakterystyka powiatu oleskiego – systematyzacja zagrożeń ..........33
      4.2. Starosta jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie powiatu ..........38
      4.3. Sposób zarządzania i koordynacji działań ratowniczych w powiecie XYZ.......... 42

Podsumowanie ..........48
Zakończenie ..........49
Bibliografia ..........50
Wykaz aktów prawnych ..........51
Wykaz tabel i rysunków ..........52

Opis zawartości pracy

      Praca składa się z trzech rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego. Przedstawiono w nim aspekty formalno-prawne, obowiązki, realizowane zadania oraz funkcje organów oraz służb i instytucji.
      W rozdziale drugim opisano rolę i zadania centrum zarządzania kryzysowego. Rozdział ten ukazuje centrum zarządzania kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatach oraz gminach.
      Rozdział trzeci przedstawia metodologię badań własnych, przeprowadzonych na zasadzie analizy uzyskanych dokumentów z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w XYZ.
      Rozdział czwarty jest odniesieniem do praktyki, opisuje on organizacje i zadanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w XYZ.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.