Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10290
Temat pracy:  

Funkcjonowanie i charakter podkultury przestępczej w polsce a możliwość skutecznej resocjalizacji

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Kara pozbawienia wolności – cel, charakter, problemy
      1.1. Istota i charakter kary pozbawienia wolności......... 4
      1.2. Charakterystyka populacji osadzonych w Polsce......... 8
      1.3. Przykłady programów oddziaływań stosowane wobec skazanych .........11
      1.4. Więźniowie „długoterminowi” jako problem penitencjarny .........15

Rozdział II
Problem podkultury więziennej w polskiej penitencjarystyce
      2.1. Pojęcie podkultury dewiacyjnej......... 19
      2.2. Podkultura przestępcza dawniej i dziś......... 21
      2.3. Cechy charakterystyczne podkultury więziennej......... 27
         2.3.1. Specyficzne zachowanie......... 30
         2.3.2. Specyficzny język......... 33
         2.3.3. Specyficzny system wartości .........39
         2.3.4. Solidarność grupowa .........42

Rozdział III
Problematyka metodologiczna badań własnych
      3.1. Problem, przedmiot, cel badań.........44
      3.2. Hipotezy......... 46
      3.3. Metoda, technika, narzędzie badań......... 48
      3.4. Przebieg i organizacja badań .........50

Rozdział IV
Analiza ilościowo-jakościowa - wyniki badań
      4.1. Charakterystyka badanych funkcjonariuszy więziennych .........52
      4.2. Zjawisko podkultury więziennej......... 57
      4.3. Stosunek skazanych do Służby Więziennej .........59
      4.4. Wpływ podkultury więziennej na skazanych......... 60
      4.5. Główne wartości, normy i stosunki panujące w podkulturze więziennej .........62
      4.6. Weryfikacja przyjętych hipotez......... 65

Zakończenie......... 67
Bibliografia......... 68
Wykaz tabel .........71
Wykaz wykresów......... 71
Aneks .........72

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy jest
przedstawienie funkcjonowania podkultury więziennej, przyczyny jej powstania, charakterystyczne cechy, panujące wewnątrz zasady, układy i przejawy podkultury występującej w polskich zakładach karnych. W pracy zwracam uwagę również na demoralizujący charakter tego zjawiska i jaki ma wpływ na proces resocjalizacji. Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów. Składa się z części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej.
      W pierwszym rozdziale opisuje istotę i charakter kary pozbawienia wolności. Przedstawiam dane dotyczące populacji skazanych. Opisuje również przykłady programów oddziaływań stosowanych wobec skazanych a także opisuje cechy charakterystyczne więźniów długoterminowych jako jeden z problemów penitencjarnych.
      Rozdział drugi poświęcony jest podkulturze więziennej. Przedstawiam jak narodziła się podkultura więzienna, jak wyglądała kiedyś a jak wygląda teraz. Opisuje najważniejsze dla podkultury więziennej zachowania, specyficzny język czy jakich przestrzega się zasad i norm. W tym rozdziale opisuje również zjawisko dewiacji i podkultury dewiacyjnej.
      Kolejny rozdział poświęcony jest metodologii badań własnych. Przedstawiam co jest przedmiotem moich badań, cele i problemy badawcze, jakie postawiłam hipotezy a także jakie wybrałam techniki i narzędzie badawcze oraz kto został przebadany i miejsce badań.
      Ostatni rozdział przedstawia analizę badań własnych i weryfikację hipotez.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.