Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10289
Temat pracy:  

Możliwości usprawniania rynku usług kurierskich w polsce na przykładzie firmy DHL

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:

    Wstęp...........3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka usług logistycznych
      1.1 Pojęcie usługi logistycznej i jej istota........... 5
      1.2 Outsourcing usług logistycznych........... 8
      1.3 Rynek usług logistycznych w Polsce ...........12
      1.4 Charakterystyka rynku usług logistycznych........... 18
      1.5 Istota usług kurierskich ...........23

Rozdział II
Charakterystyka usług kurierskich
      2.1 Rozwój firm kurierskich w Polsce ...........28
      2.2 Infrastruktura i wybrane rozwiązania techniczne branży KEP............ 38
      2.3 Usługi dodatkowe w branży KEP............ 41
      2.4 Perspektywy rozwoju rynku usług kurierskich........... 44

Rozdział III
Charakterystyka firmy DHL
      3.1. Struktura organizacyjna i zakres działania........... 50
      3.2 Rodzaje i cechy usług kurierskich oferowanych przez DHL........... 54
      3.3. Główni konkurenci na rynku........... 58
      3.4. Firmy współpracujące z DHL........... 61

Rozdział IV
Kierunki rozwoju usług kurierskich na podstawie firmy DHL
      4.1. Strategia rozwojowa przedsiębiorstwa ...........64
      4.2. Obsługiwane branże i ich współczesne potrzeby ...........69
      4.2 Działania podejmowane przez DHL w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej........... 81
      4.3. Nowoczesne technologie wspomagające działanie firmy........... 84
      4.4. Perspektywy na przyszłość........... 86

Zakończenie........... 91
Bibliografia...........94

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy jest
charakterystyka działalności usług kurierskich w Polsce, oraz możliwości usprawnienia rynku tych usług przykładzie firmy DHL. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
      Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia do badanej problematyki. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki usług logistycznych, ze wskazaniem na ich istotę, na budowę rynku usług logistycznych w Polsce itp. Omówiono również zjawisko outsourcingu usług logistycznych i wynikające stąd konsekwencje dla tego sektora. W rozdziale tym zarysowano również pojęcie usług kurierskich.
      Rozdział drugi nawiązuje bezpośrednio do tytułu pracy i zawiera szczegółową charakterystykę rynku usług kurierskich. Przedstawiono w nim proces rozwoju firm kurierskich w Polsce, ze wskazaniem na udział kapitału zagranicznego w tym procesie. Omówiono również proces rozwoju tych usług, a także ich zakres. Przedstawiono perspektywy rozwoju tych usług w warunkach polskich.
      Trzeci rozdział zawiera informacje na temat sposobu funkcjonowania spółki DHL, oraz jej struktury organizacyjnej. Omówiono w nim również rodzaje i cechy usług kurierskich oferowanych przez firmę. Dodatkowo przedstawiono szczegółowo firmy współpracujące z DHL oraz głównych jej konkurentów na rynku.
      W czwartym rozdziale zaprezentowano możliwości rozwoju usług kurierskich na przykładzie firmy globalnej DHL. Zwrócono uwagę na nowe branże i nowe rynki jako potencjalne możliwości dla rozwoju usług kurierskich. Zaprezentowano również nowe technologie decydujące o rozwoju tych usług. Zarówno nowe technologie, jak i nowe strategie stanowią istotny element zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, źródła internetowe, oraz materiały wewnętrzne firmy DHL. W sposób ogólny wykorzystano również wiedzę wyniesioną w czasie studiów na kierunku logistyka.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.