Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10289
Temat pracy:  

Możliwości usprawniania rynku usług kurierskich w polsce na przykładzie firmy DHL

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:

    Wstęp...........3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka usług logistycznych
      1.1 Pojęcie usługi logistycznej i jej istota........... 5
      1.2 Outsourcing usług logistycznych........... 8
      1.3 Rynek usług logistycznych w Polsce ...........12
      1.4 Charakterystyka rynku usług logistycznych........... 18
      1.5 Istota usług kurierskich ...........23

Rozdział II
Charakterystyka usług kurierskich
      2.1 Rozwój firm kurierskich w Polsce ...........28
      2.2 Infrastruktura i wybrane rozwiązania techniczne branży KEP............ 38
      2.3 Usługi dodatkowe w branży KEP............ 41
      2.4 Perspektywy rozwoju rynku usług kurierskich........... 44

Rozdział III
Charakterystyka firmy DHL
      3.1. Struktura organizacyjna i zakres działania........... 50
      3.2 Rodzaje i cechy usług kurierskich oferowanych przez DHL........... 54
      3.3. Główni konkurenci na rynku........... 58
      3.4. Firmy współpracujące z DHL........... 61

Rozdział IV
Kierunki rozwoju usług kurierskich na podstawie firmy DHL
      4.1. Strategia rozwojowa przedsiębiorstwa ...........64
      4.2. Obsługiwane branże i ich współczesne potrzeby ...........69
      4.2 Działania podejmowane przez DHL w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej........... 81
      4.3. Nowoczesne technologie wspomagające działanie firmy........... 84
      4.4. Perspektywy na przyszłość........... 86

Zakończenie........... 91
Bibliografia...........94

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy jest
charakterystyka działalności usług kurierskich w Polsce, oraz możliwości usprawnienia rynku tych usług przykładzie firmy DHL. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
      Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia do badanej problematyki. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki usług logistycznych, ze wskazaniem na ich istotę, na budowę rynku usług logistycznych w Polsce itp. Omówiono również zjawisko outsourcingu usług logistycznych i wynikające stąd konsekwencje dla tego sektora. W rozdziale tym zarysowano również pojęcie usług kurierskich.
      Rozdział drugi nawiązuje bezpośrednio do tytułu pracy i zawiera szczegółową charakterystykę rynku usług kurierskich. Przedstawiono w nim proces rozwoju firm kurierskich w Polsce, ze wskazaniem na udział kapitału zagranicznego w tym procesie. Omówiono również proces rozwoju tych usług, a także ich zakres. Przedstawiono perspektywy rozwoju tych usług w warunkach polskich.
      Trzeci rozdział zawiera informacje na temat sposobu funkcjonowania spółki DHL, oraz jej struktury organizacyjnej. Omówiono w nim również rodzaje i cechy usług kurierskich oferowanych przez firmę. Dodatkowo przedstawiono szczegółowo firmy współpracujące z DHL oraz głównych jej konkurentów na rynku.
      W czwartym rozdziale zaprezentowano możliwości rozwoju usług kurierskich na przykładzie firmy globalnej DHL. Zwrócono uwagę na nowe branże i nowe rynki jako potencjalne możliwości dla rozwoju usług kurierskich. Zaprezentowano również nowe technologie decydujące o rozwoju tych usług. Zarówno nowe technologie, jak i nowe strategie stanowią istotny element zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, źródła internetowe, oraz materiały wewnętrzne firmy DHL. W sposób ogólny wykorzystano również wiedzę wyniesioną w czasie studiów na kierunku logistyka.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.