Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10287
Temat pracy:  

Analiza kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce

Liczba stron:   66

Spis treści / plan pracy:
Wprowadzenie

Rozdział I
Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych
      1.1. Istota i funkcje ubezpieczeń gospodarczych
      1.2. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych
      1.3. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
      1.4. Rynek ubezpieczeń gospodarczych

Rozdział II
Kanały dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych
      2.1. Istota dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych
      2.2. Dystrybucja bezpośrednia
      2.3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
      2.4. Pośrednictwo instytucjonalne

Rozdział III
Analiza empiryczna kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
      3.1. Ogólna analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce
      3.2. Analiza empiryczna kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
      3.2. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Streszczenie


    Opis zawartości pracy:

       Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie kanały dystrybucji ubezpieczeń są współcześnie wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe, które z nich zachowują dominującą pozycję na rynku. Praca zawiera omówienie wypracowanej w literaturze teorii dotyczącej ubezpieczeń gospodarczych, dystrybucji usług finansowych, a w szczególności usług ubezpieczeniowych, po drugie zebranie odpowiednich danych związanych z dystrybucją w sektorze ubezpieczeń oraz ich empiryczna analiza. Praca ma charakter teoretyczno-analityczny.
       Pierwszy z rozdziałów poświęcony jest istocie i funkcjom ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce, ich rodzajom i zróżnicowanym klasyfikacjom, a także podstawom prawnym normalizującym i porządkującym wszelkie kryteria oraz wymogi prowadzenia działalności przez zakłady ubezpieczeń. W części tej omówiono zagadnienia: definicji ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej, rozkładania ryzyka, ustawowego podziału ubezpieczeń, reasekuracji, sieci bezpieczeństwa, itd. W tym rozdziale zawarto także rozważania na temat dystrybucji usług finansowych.
      Kolejny rozdział dotyczy w całości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Omówiono w nim występujące w sektorze ubezpieczeń kanały dystrybucji, a także wydzielono kanały tyczące się bezpośredniej dystrybucji oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.
      Ostatni rozdział, stanowiący część praktyczną podzielono na część odnoszącą się do bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz na część zawierającą analizę danych empirycznych dotyczących kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Celem tej części jest m.in. odpowiedzenie na pytania, który z kanałów dystrybucji ubezpieczeń jest najbardziej efektywny pod względem wyników sprzedaży, w jaki sposób rozwijają się poszczególne kanały dystrybucji na przestrzeni ostatnich lat oraz co na to wpływa.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.