Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10286
Temat pracy:  

Studium Przypadku dziecka chorego na astmę oskrzelową

Liczba stron:   57

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Część Teoretyczna
   1. Epidemiologia astmy ...........8
   2. Etiologia astmy............10
   3. Diagnostyka oraz formy lecznia astmy oskrzelowej............ 15
      3a. Farmakoterapia i aerozoloterapia dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową............ 20
      3b. Leczenie ostrego napadu astmatycznego oraz stanu astmatycznego. ...........22
      3c. Wyklucznie alergenu (zapobieganie ekspozycji )............ 26
   4. Rokowanie w astmie oskrzelowej............ 29
   5. Psychiczne skutki choroby u dziecka ...........30
   6. Opieka pielęgniarska nad dziekckiem z dychawicą oskrzelową oraz istytucje rządowe i pozarządowe wspierające rodziny z dzieckiem chorym przewlekle............ 34
   7. Zalecenia opiekuńczo wychowawcze dla rodziców............37

Rozdział II
Część metodologiczna
   1. Cel pracy ...........40
   2. Problemy badawcze............ 40
   3. Charakterystyka organizaji badań. Techniki, metody, narzędzia badawcze oraz studium przypadku............ 41

Rozdział III
Część badawcza.
   1. Studium przypadku- Charakterystyka pacjentki........... 43
   2. Proces pielęgnowania............ 45
   3. Wnioski............ 54

Podsumowanie............ 55
Piśmiennictwo............ 56
Załączniki............ 57

Opis zawartośći pracy:

      W pracy została przedstawiona pacjentka lecząca się na astmę oskrzelową. W jej otoczeniu również znajduje się astmatyk-ojciec. W opiece nad pacjentką zwróciłam uwagę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przedstawionych w formie „studium przypadku” jak również pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wskazanie instytucji rządowych oraz pozarządowych wspomagające rodziny ubogie Temat astmy oskrzelowej został przedstawiony, ponieważ odnotowuje się coraz większą zachorowalność na tą chorobę która wymaga podjęcia odpowiednich kroków oraz profesjonalnej opieki. Problem ubogich rodzin również nie jest obcy naszemu społeczeństwu, ponieważ coraz więcej rodzin walczy biedą. Istniejące instytucje rządowe jak również poza rządowe stanowią jedynie pomoc dla ludzi. Walka o dobrobyt zależy od detminacji i dążeniu do celów bez względu na zaistniałe sytuacje losowe.
      W części teoretycznej znajduje się obraz kliniczny choroby, diagnostykę oraz leczenie
      W części metodologicznej znajduje się cel pracy, metody badawcze jak również techniki badawcze
      W części badawczej została zamieszczona charakterystyka pacjentki oraz proces pielęgnowania    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.