Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10282
Temat pracy:  

Stres i formy pomocy osobom pracującym w wojsku

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............3

Rozdział I
Stres w świetle literatury.
      1.1. Ogólna teoria stresu.
      1.2. Teoria stresu biologicznego............11
         1.2.1 Teoria homeostazy............12
         1.2.2 Teoria stresu-dystresu............14
      1.3 Teoria stresu psychologicznego............16
         1.3.1 Teoria lęku............18
         1.3.2 Teoria frustracji............21
      1.4. Pojęcie stresu organizacyjnego............25
      1.5. Czynniki stresogenne............27
      1.6. Stresory............29
      1.7. Stresory w miejscu pracy............30
      1.8. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu zawodowego............34

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
      2.1. Przedmiot i cel badań............43
      2.2. Problemy i hipotezy badawcze............44
      2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze............47

Rozdział III
Wyniki badań własnych.
      3.1. Charakterystyka badanej populacji............51
      3.2. Wyniki badań dotyczące stanu zmiennych............53
      3.3. Ustosunkowanie się do problemów badawczych i weryfikacja hipotez............66

Zakończenie............72
Załącznik............74
Bibliografia............84

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca jest próbą ukazania problemu stresu występującego w pracy w jednostkach wojskowych Autor pracy oparł się głównie na opracowaniach: Władysława Łosiak Psychologia stresu oraz Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Hansa Selye Stres okiełznany, Jana Strelau Osobowość a ekstremalny stres, Jana Terelak Człowiek i stres, Psychologia stresu, Stres organizacyjny, Philippa Zimbardo i Richarda Gerrig Psychologia i życie. Metodą badawczą pracy jest analiza opracowań i tekstów, tak aby wykazać kluczowe aspekty w danym temacie, oraz ankieta pozwalająca na znalezienie odpowiedzi na stawiane przeze mnie w drugim rozdziale pytania badawcze i hipotezy.
      W pierwszym rozdziale
autor dokonał próby zdefiniowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego, czym właściwie jest stres. Istnieje wiele definicji tego zjawiska, każda z nich stwierdza, że jest to zjawisko dotyczące każdego człowieka, na każdym etapie jego życia. Stres może mieć różny wymiar, i jest czymś bardzo indywidualnym. Stresu nie da się ocenić ani opisać jednoznacznie, zwłaszcza że jest ono silnie związane ze świadczeniem pracy. Z jednej strony twierdzi się, że pojawił się dosyć niedawno wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, z drugiej zaś, że istniał zawsze, tylko teraz przez swoją wszechobecność i nasilenie stał się bardziej zauważalny.
      Drugi rozdział
jest metodologią badań własnych, w którym to stawiam problem badawczy. Następnie sporządziłam problemy szczegółowe.
      Ostatni rozdział
stanowi wyniki badań własnych, w których ustosunkowuję się do stawianego w rozdziale drugim pytania badawczego, problemów szczegółowych i hipotez. Temat stresu i wykazanie form pomocy osobom pracującym w wojsku jest bardzo szeroki, jednak starałam się przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące tego zjawiska. Uważam, że podnoszenie świadomości na ten problem, i ukazywanie go w świetle rzeczywistym, nieprzekłamanym przyczyni się do zniwelowania tego zjawiska.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.