Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10282
Temat pracy:  

Stres i formy pomocy osobom pracującym w wojsku

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............3

Rozdział I
Stres w świetle literatury.
      1.1. Ogólna teoria stresu.
      1.2. Teoria stresu biologicznego............11
         1.2.1 Teoria homeostazy............12
         1.2.2 Teoria stresu-dystresu............14
      1.3 Teoria stresu psychologicznego............16
         1.3.1 Teoria lęku............18
         1.3.2 Teoria frustracji............21
      1.4. Pojęcie stresu organizacyjnego............25
      1.5. Czynniki stresogenne............27
      1.6. Stresory............29
      1.7. Stresory w miejscu pracy............30
      1.8. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu zawodowego............34

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
      2.1. Przedmiot i cel badań............43
      2.2. Problemy i hipotezy badawcze............44
      2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze............47

Rozdział III
Wyniki badań własnych.
      3.1. Charakterystyka badanej populacji............51
      3.2. Wyniki badań dotyczące stanu zmiennych............53
      3.3. Ustosunkowanie się do problemów badawczych i weryfikacja hipotez............66

Zakończenie............72
Załącznik............74
Bibliografia............84

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca jest próbą ukazania problemu stresu występującego w pracy w jednostkach wojskowych Autor pracy oparł się głównie na opracowaniach: Władysława Łosiak Psychologia stresu oraz Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Hansa Selye Stres okiełznany, Jana Strelau Osobowość a ekstremalny stres, Jana Terelak Człowiek i stres, Psychologia stresu, Stres organizacyjny, Philippa Zimbardo i Richarda Gerrig Psychologia i życie. Metodą badawczą pracy jest analiza opracowań i tekstów, tak aby wykazać kluczowe aspekty w danym temacie, oraz ankieta pozwalająca na znalezienie odpowiedzi na stawiane przeze mnie w drugim rozdziale pytania badawcze i hipotezy.
      W pierwszym rozdziale
autor dokonał próby zdefiniowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego, czym właściwie jest stres. Istnieje wiele definicji tego zjawiska, każda z nich stwierdza, że jest to zjawisko dotyczące każdego człowieka, na każdym etapie jego życia. Stres może mieć różny wymiar, i jest czymś bardzo indywidualnym. Stresu nie da się ocenić ani opisać jednoznacznie, zwłaszcza że jest ono silnie związane ze świadczeniem pracy. Z jednej strony twierdzi się, że pojawił się dosyć niedawno wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, z drugiej zaś, że istniał zawsze, tylko teraz przez swoją wszechobecność i nasilenie stał się bardziej zauważalny.
      Drugi rozdział
jest metodologią badań własnych, w którym to stawiam problem badawczy. Następnie sporządziłam problemy szczegółowe.
      Ostatni rozdział
stanowi wyniki badań własnych, w których ustosunkowuję się do stawianego w rozdziale drugim pytania badawczego, problemów szczegółowych i hipotez. Temat stresu i wykazanie form pomocy osobom pracującym w wojsku jest bardzo szeroki, jednak starałam się przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące tego zjawiska. Uważam, że podnoszenie świadomości na ten problem, i ukazywanie go w świetle rzeczywistym, nieprzekłamanym przyczyni się do zniwelowania tego zjawiska.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.