Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10273
Temat pracy:  

Wynagrodzenia – istota, pojęcie i sposoby realizowania

Liczba stron:   140

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie, istota, formy i funkcje wynagrodzeń za pracę oraz przepisy prawa normujące wynagrodzenie
      1.1. Pojęcie i istota wynagrodzeń
      1.2. Formy wynagrodzeń
      1.3. Funkcje wynagrodzeń
      1.4. Przepisy prawa normujące wynagrodzenie

Rozdział 2
Składniki wynagrodzeń
      2.1. Obowiązkowe świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
      2.2. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
      2.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
      2.4. Zasiłki chorobowe i wypadkowe
      2.5. Urlopy pracownicze

Rozdział 3
Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników
      3.1. Dokumentacja płac
         3.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
         3.2. Rozrachunki z zus – obowiązek ubezpieczeń społecznych
         3.2.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
         3.2.2. Składki na fundusz pracy
         3.2.3. Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
      3.2.4. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do zus
      3.3. Rozrachunki us z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 4
Wynagrodzenia w systemie rachunkowości firmy piekarnia XYZ w warce
      4.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
         4.1.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza piekarni XYZ
         4.1.2. Struktura organizacyjna piekarni XYZ
      4.2. Rozrachunki związane z wynagrodzeniem – rodzaje
      4.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych piekarni XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis źródeł internetowych
Spis tabel i wykresów
Spis rysunków, formularzy i fotografii
Załączniki

Opis zawartości pracy:

      Praca ma konstrukcję zbudowaną z trzech części merytorycznych oraz części praktycznej. Rozważania przedstawiają ciąg wydarzeń, mieszczących się w treści kolejnych rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym autor wyjasnia pojęcie i istotę wynagrodzeń, przedstawiam ich formy i funkcje, a także przepisy prawne normujące wynagrodzenia za pracę. Szczególną uwagę poświęcono problemom: czym właściwie jest wynagrodzenie. Jakimi formami płac dysponuje Polski system wynagradzania. Jakie funkcje pełni wynagrodzenie oraz które akty prawne, i w jaki sposób regulują wynagrodzenie.
      Rozdział drugi, w treści którego autor zwraca uwagę na wagę i znaczenie obowiązkowych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. Przedstawiono strukturę wynagrodzenia zasadniczego i uzupełniającego. Wspomniano o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy, zasiłkach chorobowym i wypadkowym, a także obszernie przedstawiam urlopy pracownicze.
      W trzecim rozdziale pracy autor skupia uwagę na dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników, począwszy od karty ewidencji czasu pracy, na liście płac kończąc. Również w tym rozdziale poruszono kwestie związane z rozrachunkami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, które pełnią dużą rolę w naliczaniu wynagrodzeń.
      Ostatnią część pracy stanowi rozdział czwarty - praktyczny, który poświęcony jest analizie wynagrodzeń w systemie rachunkowości firmy Piekarnia XYZ w Warce. Na wstępie przedstawione zostały ogólne informacje o podmiocie gospodarczym oraz jego charakterystyka społeczno – gospodarcza. W dalszej części tego rozdziału nakreślone są rodzaje rozrachunków związanych z wynagrodzeniem, a także przykłady rozrachunków z pracownikami w księgach rachunkowych Piekarni XYZ. Do opracowania, przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, analizy treści dokumentacji bieżącej i archiwalnej oraz obserwację jawną. W treści opracowania a zasadę, że wysokość wynagrodzenia wynika z wcześniej przyjętych i konsekwentnie stosowanych kryteriów podziału funduszu wygospodarowanego w przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Jest ono w praktycznym działaniu uzależnione od zasadniczych kryteriów, a wśród nich, najistotniejszymi są: • wkład pracy, • wyniki pracy, • kompetencje pracowników, • potrzeby pracowników, • sytuacja na rynku pracy.       Znaczenie tych kryteriów ma i spełnia istotną rolę w praktycznym działaniu, bowiem stanowi o składnikach wynagrodzenia i formie płac. W tych ramach dostrzega się możliwość bodźcowego oddziaływania płac na pracowników – co z kolei pełni istotne funkcje motywujące pracowników do wypełniania swych zadań w pracy zawodowej. Kwestiom tym autor podporządkował układ chronologiczny problemów i zagadnień, traktując je jako ważne i istotne, wyrażające się w polityce płac i innych świadczeń. Tak przedstawiona prezentacja, umożliwia wypracowanie wniosków, które wpisują się w treść finalizującą opracowanie i mieści się w zakończeniu tej pracy.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.