Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10273
Temat pracy:  

Wynagrodzenia – istota, pojęcie i sposoby realizowania

Liczba stron:   140

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie, istota, formy i funkcje wynagrodzeń za pracę oraz przepisy prawa normujące wynagrodzenie
      1.1. Pojęcie i istota wynagrodzeń
      1.2. Formy wynagrodzeń
      1.3. Funkcje wynagrodzeń
      1.4. Przepisy prawa normujące wynagrodzenie

Rozdział 2
Składniki wynagrodzeń
      2.1. Obowiązkowe świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
      2.2. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
      2.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
      2.4. Zasiłki chorobowe i wypadkowe
      2.5. Urlopy pracownicze

Rozdział 3
Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników
      3.1. Dokumentacja płac
         3.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
         3.2. Rozrachunki z zus – obowiązek ubezpieczeń społecznych
         3.2.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
         3.2.2. Składki na fundusz pracy
         3.2.3. Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
      3.2.4. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do zus
      3.3. Rozrachunki us z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 4
Wynagrodzenia w systemie rachunkowości firmy piekarnia XYZ w warce
      4.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
         4.1.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza piekarni XYZ
         4.1.2. Struktura organizacyjna piekarni XYZ
      4.2. Rozrachunki związane z wynagrodzeniem – rodzaje
      4.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych piekarni XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis źródeł internetowych
Spis tabel i wykresów
Spis rysunków, formularzy i fotografii
Załączniki

Opis zawartości pracy:

      Praca ma konstrukcję zbudowaną z trzech części merytorycznych oraz części praktycznej. Rozważania przedstawiają ciąg wydarzeń, mieszczących się w treści kolejnych rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym autor wyjasnia pojęcie i istotę wynagrodzeń, przedstawiam ich formy i funkcje, a także przepisy prawne normujące wynagrodzenia za pracę. Szczególną uwagę poświęcono problemom: czym właściwie jest wynagrodzenie. Jakimi formami płac dysponuje Polski system wynagradzania. Jakie funkcje pełni wynagrodzenie oraz które akty prawne, i w jaki sposób regulują wynagrodzenie.
      Rozdział drugi, w treści którego autor zwraca uwagę na wagę i znaczenie obowiązkowych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. Przedstawiono strukturę wynagrodzenia zasadniczego i uzupełniającego. Wspomniano o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy, zasiłkach chorobowym i wypadkowym, a także obszernie przedstawiam urlopy pracownicze.
      W trzecim rozdziale pracy autor skupia uwagę na dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników, począwszy od karty ewidencji czasu pracy, na liście płac kończąc. Również w tym rozdziale poruszono kwestie związane z rozrachunkami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, które pełnią dużą rolę w naliczaniu wynagrodzeń.
      Ostatnią część pracy stanowi rozdział czwarty - praktyczny, który poświęcony jest analizie wynagrodzeń w systemie rachunkowości firmy Piekarnia XYZ w Warce. Na wstępie przedstawione zostały ogólne informacje o podmiocie gospodarczym oraz jego charakterystyka społeczno – gospodarcza. W dalszej części tego rozdziału nakreślone są rodzaje rozrachunków związanych z wynagrodzeniem, a także przykłady rozrachunków z pracownikami w księgach rachunkowych Piekarni XYZ. Do opracowania, przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, analizy treści dokumentacji bieżącej i archiwalnej oraz obserwację jawną. W treści opracowania a zasadę, że wysokość wynagrodzenia wynika z wcześniej przyjętych i konsekwentnie stosowanych kryteriów podziału funduszu wygospodarowanego w przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Jest ono w praktycznym działaniu uzależnione od zasadniczych kryteriów, a wśród nich, najistotniejszymi są: • wkład pracy, • wyniki pracy, • kompetencje pracowników, • potrzeby pracowników, • sytuacja na rynku pracy.       Znaczenie tych kryteriów ma i spełnia istotną rolę w praktycznym działaniu, bowiem stanowi o składnikach wynagrodzenia i formie płac. W tych ramach dostrzega się możliwość bodźcowego oddziaływania płac na pracowników – co z kolei pełni istotne funkcje motywujące pracowników do wypełniania swych zadań w pracy zawodowej. Kwestiom tym autor podporządkował układ chronologiczny problemów i zagadnień, traktując je jako ważne i istotne, wyrażające się w polityce płac i innych świadczeń. Tak przedstawiona prezentacja, umożliwia wypracowanie wniosków, które wpisują się w treść finalizującą opracowanie i mieści się w zakończeniu tej pracy.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.