Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10271
Temat pracy:  

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Liczba stron:   64

Spis treści / plan pracy:
Wstęp......... 2

Rozdział 1
Motywowanie- teorie i modele
      Pojęcie motywacji...........4
      Rodzaje motywacji ...........8
      Modele motywacji ...........9
      Przegląd wybranych teorii motywacji ...........12

Rozdział 2
Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne
      Płaca jako element systemu wynagradzania ...........26
      Funkcje i formy płac ...........29
      Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji........... 36

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB
      Przedmiot, cel badań oraz hipotezy badawcze........... 38
      Metody i techniki badawcze........... 40
      Charakterystyka respondentów ...........41
      Analiza wyników badań...........44
      Wnioski i zalecenia badawcze ...........52

Zakończenie........... 54
Bibliografia ...........56
Spis rysunków........... 58
Spis tabel ...........60
Załącznik 1............ 61

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z trzech rozdziałów.

      Pierwszy rozdział został poświęcony zdefiniowaniu motywacji, przedstawienie jej rodzajów oraz modeli, a także szczegółowe omówienie teorii motywacji zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach.
      W drugim rozdziale zostały omówione płacowe instrumenty motywacji pracowników. Przedstawiono płacę, jako element systemu wynagradzania. Opisano funkcje płac i formy płac. Wyjaśniono i scharakteryzowano pozapłacowe instrumenty motywacji.
      Ostatni rozdział został poświęcony na przedstawienie metodologii badań własnych. Przedstawione zostały: przedmiot, cel oraz hipotezy badań, jak również metody i techniki badawcze. Dokonano także charakterystyki respondentów i szczegółową analizę wyników kwestionariusza ankiety.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.