Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10271
Temat pracy:  

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Liczba stron:   64

Spis treści / plan pracy:
Wstęp......... 2

Rozdział 1
Motywowanie- teorie i modele
      Pojęcie motywacji...........4
      Rodzaje motywacji ...........8
      Modele motywacji ...........9
      Przegląd wybranych teorii motywacji ...........12

Rozdział 2
Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne
      Płaca jako element systemu wynagradzania ...........26
      Funkcje i formy płac ...........29
      Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji........... 36

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB
      Przedmiot, cel badań oraz hipotezy badawcze........... 38
      Metody i techniki badawcze........... 40
      Charakterystyka respondentów ...........41
      Analiza wyników badań...........44
      Wnioski i zalecenia badawcze ...........52

Zakończenie........... 54
Bibliografia ...........56
Spis rysunków........... 58
Spis tabel ...........60
Załącznik 1............ 61

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z trzech rozdziałów.

      Pierwszy rozdział został poświęcony zdefiniowaniu motywacji, przedstawienie jej rodzajów oraz modeli, a także szczegółowe omówienie teorii motywacji zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach.
      W drugim rozdziale zostały omówione płacowe instrumenty motywacji pracowników. Przedstawiono płacę, jako element systemu wynagradzania. Opisano funkcje płac i formy płac. Wyjaśniono i scharakteryzowano pozapłacowe instrumenty motywacji.
      Ostatni rozdział został poświęcony na przedstawienie metodologii badań własnych. Przedstawione zostały: przedmiot, cel oraz hipotezy badań, jak również metody i techniki badawcze. Dokonano także charakterystyki respondentów i szczegółową analizę wyników kwestionariusza ankiety.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.