Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10259
Temat pracy:  

Zarządzanie finansami samorządu gminy XYZ

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:

Wstęp

Rozdział I
Samorząd terytorialny w Polsce
      1.1. Definicja i istota samorządu............1
      1.2. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce ............2
      1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego ............3
         1.3.1. Zadania gminy............ 4
         1.3.2. Zadania powiatu ............7
         1.3.3. Zadania województwa............ 8
      1.4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu, województwa............ 10

Rozdział II
Finanse samorządu terytorialnego
      2.1. Istota i zakres finansów samorządu terytorialnego............ 13
         2.1.1. Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego ............14
         2.1.2. Definicja zarządzania finansami............ 14
      2.2. Pojęcie budżetu samorządowego............ 15
         2.2.1. Zasady budżetowe............ 16
      2.3. Klasyfikacja budżetowa ............16
         2.3.1. Klasyfikacja wydatków............ 19
         2.3.2. Klasyfikacja dochodów............ 20
         2.3.3. Klasyfikacja przychodów i rozchodów............ 20
      2.4. Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego............ 21
         2.4.1. Dochody własne............ 21
            2.4.1.1. Źródła dochodów własnych gmin............ 21
            2.4.1.2. Źródła dochodów własnych powiatów............ 21
            2.4.1.3. Źródła dochodów własnych województwa ............21
         2.4.2. Subwencje ogólne jednostek samorządu terytorialnego ............22
         2.4.3. Dotacje celowe z budżetu państwa ............22
      2.5. Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego............ 23

Rozdział III
Dług publiczny w samorządzie terytorialnym
      3.1. Istota długu publicznego ............24
      3.2. Ustawowe ograniczenia zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego............ 25
         3.2.1. Słabe strony obecnie obowiązujących ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego............ 26
         3.2.2. Ograniczenia ekonomiczne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego............ 26
      3.3. Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego ............27
      3.4. Obligacje komunalne ............28
      3.5. Obligacje przychodowe............ 34

Rozdział IV
Zarządzanie finansami w gminie XYZ2012-2014
      4.1. Charakterystyka gminy XYZ............37
         4.1.1. Rolnictwo ............39
         4.1.2. Turystyka ............39
         4.1.3. Wodociągi ............40
         4.1.4. Kanalizacja............ 40
         4.1.5. Gospodarka komunalna ............41
         4.1.6. Energetyka ............41
         4.1.7. Gazyfikacja............ 42
         4.1.8. Komunikacja............ 42
         4.1.9. Gospodarka ciepła ............43
         4.1.10. Telekomunikacja ............43
      4.2. Proces zarządzania finansami w gminie XYZ............43
      4.3. Budżet gminy XYZw latach 2012 – 2014 ............45
         4.3.1. Dochody budżetu gminy w latach 2012 – 2014 ............45
         4.3.2. Wydatki budżetu gminy w latach 2012 – 2014 ............51
      4.4. Inwestycje gminy w latach 2012 – 2014............ 56
      4.5. Ocena zarządzania finansami w gminie XYZ............60

Rozdział V
Propozycja zarządzania finansami w gminie XYZna lata 2015-2017
      5.1. Prognozowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego ............62
         5.1.1. środki na obsługę długu w jednostkach samorządu terytorialnego ............63
         5.1.2. Planowanie środków finansowych na obsługę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego............ 64
         5.1.3. Sporządzanie rezerwy na limity zadłużania jednostek samorządu terytorialnego............ 66
      5.2. Zarządzanie środkami na obsługę zadłużenia oraz monitoring budżetu ............67
      5.3. Wiarygodność oraz wypłacalność jednostek samorządu terytorialnego............ 68
      5.4. Ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego ............72
      5.5. Komunalne krótkoterminowe papiery dłużne ............74

Zakończenie
Bibliografia
Spis Rysunków
Spis Tabel

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest ukazanie jak istotne są finanse w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jak ważne jest poprawne ich funkcjonowanie. Finanse stanowią duże znaczenie w sprawach rozwoju lokalnego oraz podstawę realizacji zadań publicznych gminy. Z tego powodu, kluczowymi kwestiami dla racjonalnego zarządzania finansami gminy są wydatki i ich struktura. Ważnym elementem jest pozyskiwanie środków do realizowanych zadań i przedsięwzięć oraz ich kolejność w czasie. Gospodarka finansowa ma ważne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, determinuje ona rozwój innych dziedzin gospodarki gminy a po drugie, po przez pryzmat finansów można dokonać ogólnej oceny możliwości rozwojowych gminy i jej funkcjonowania.
      W rozdziale pierwszym
zaprezentowano istotę samorządu terytorialnego w Polsce, zadania oraz funkcje jakie spełnia w czasie swojej działalności. Scharakteryzowano ponadto organy administracji publicznej oraz ich strukturę.
      W drugim rozdziale
ukazano elementy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jego istotę oraz zakres finansów. Scharakteryzowano zasady budżetowe oraz przedstawiłam klasyfikację budżetową. Ponadto wskazano dochody budżetu samorządu terytorialnego, pochodzącego ze źródeł obcych oraz własnych. Kolejny rozdział poświecony został instrumentom rynku finansowego, służącym do zaciągania długu publicznego poprzez jednostkę samorządu terytorialnego. Zaprezentowano takie instrumenty jak kredyt, pożyczka oraz obligacje.
      Czwarty rozdział,
to rozdział praktyczny przedstawiający zarządzanie finansami w gminie XYZw latach 2012-2014, przedstawia charakterystykę gminy, proces zarządzania środkami finansowymi oraz inwestycje jakie gmina dokonywała w powyższych latach.
      Ostatni rozdział
przedstawia propozycję zarządzania finansami w gminie XYZ w latach 2015-2017. Zaproponowanie nowego budżetu oraz przedstawienie nowych inwestycji, które przyczynią się do rozwoju Gminy Nasielsk. W pracy autor wykorzystał źródła takie jak: literatura książkowa, czasopisma, strony internetowe jednostek administracji publicznej.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.