Mamy 14188

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10258
Temat pracy:  

Opracowanie wymagań dla wykonawców, podwykonawców i pracowników wykonujących prace remontowe dla firmy XXX

Liczba stron:   86

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

1. Cel pracy.......... 5

2. Podstawowe terminy i definicje
      2.1. System zarządzania BHP.......... 6
      2.2. Polityka BHP ..........10
      2.3. Podwykonawca 15
      2.4. Organizacja........... 17
      2.5. Niezgodność........... 17

3. Przegląd regulacji prawnych, wymagań norm i dobrych praktyk związanych z wykonywaniem prac na terenie innych zakładów przez podwykonawców
      3.1. Wymagania regulacji prawnych w Polsce.......... 21
      3.2. Wymagania norm dotyczących systemów zarządzania bhp.......... 25
      3.3. Wymagania dla podwykonawców w dobrych praktykach ..........34

4. Wymagania w zakresie bhp i ochrony ppoż. dla podwykonawców i ich pracowników wykonujących prace na terenie XXX
      4.1. Wymaganie ogólne ..........37
         4.1.1. Kryteria bhp i ochrony ppoż. podczas oceny i wyboru podwykonawców.......... 39
         4.1.2. Zasady stałego komunikowania i współpracy pomiędzy właściwymi poziomami organizacji a podwykonawcami........... 42
         4.1.3. Rejestrowanie wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych........... 44
         4.1.4. Obowiązkowe szkolenia przed rozpoczęciem pracy.......... 48
         4.1.5 Okresowe monitorowanie (audyt) podwykonawców.......... 51
         4.1.6 Wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia w ŚOI.......... 53
      4.2. Wymagania szczegółowe bhp i ochronny ppoż........... 55
         4.2.1. Obowiązkowa ocen ryzyka przed rozpoczęciem prac ..........55
         4.2.2. Wymagania bhp i ochronny ppoż. przy robotach budowlanych, rozbiórkowych, remontowe i montażowych.......... 56
         4.2.3. Wymagania przy wykonywaniu prac ziemnych........... 58
         4.2.4. Wymagania przy wykonywaniu prac na wysokości.......... 67
         4.2.5. Wymagania przy wykonywaniu prac dekarskich.......... 70
         4.2.6. Wymagania z obsługą elektronarzędzi........... 72
         4.2.7. Wymagania przy pracach z użyciem materiałów niebezpiecznych.......... 76
      4.3. Postepowanie w przypadkach potencjalnie niebezpiecznych.......... 79

Zakończenie ..........81
Spis rysunków i tablic ..........82
Bibliografia ..........83

Opis zawartości pracy

      Celem pracy
jest opracowanie wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej dla firm będących podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane na terenie XYZ. Cel pracy zostanie osiągnięty poprzez wnikliwą analizę obwiązujących wymagań prawnych, wymagań zawartych w normach dotyczących systemów zarządzania oraz dobrych praktykach z dużych przedsiębiorstw.
      W kolejnym rozdziale
przedstawione zostaną podstawowe terminy i definicje, do których należą: system zarządzenia, polityka bhp, podwykonawca, organizacja oraz niezgodność.
      W rozdziale trzecim
dokonano przeglądu regulacji prawnych, wymagań norm i dobrych praktyk związanych z wykonywaniem prac na terenie innych zakładów przez podwykonawców, a w szczególności: wymagań regulacji prawnych w Polsce, wymagań norm dotyczących systemów zarządzania oraz wymagań dla podwykonawców w dobrych praktykach.
      W oparciu o powyższe teoretyczne dane w rozdziale kolejnym przedstawione zostaną wymagania w zakresie bhp i ochrony ppoż. dla podwykonawców i ich pracowników wykonujących prace budowlane przy prowadzonych inwestycjach na terenie W dalszych częściach pracy znajdzie się podsumowanie wraz z przeglądem analizy dobrych praktyk, spis tabel i rysunków oraz bibliografia.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.