Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10258
Temat pracy:  

Opracowanie wymagań dla wykonawców, podwykonawców i pracowników wykonujących prace remontowe dla firmy XXX

Liczba stron:   86

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

1. Cel pracy.......... 5

2. Podstawowe terminy i definicje
      2.1. System zarządzania BHP.......... 6
      2.2. Polityka BHP ..........10
      2.3. Podwykonawca 15
      2.4. Organizacja........... 17
      2.5. Niezgodność........... 17

3. Przegląd regulacji prawnych, wymagań norm i dobrych praktyk związanych z wykonywaniem prac na terenie innych zakładów przez podwykonawców
      3.1. Wymagania regulacji prawnych w Polsce.......... 21
      3.2. Wymagania norm dotyczących systemów zarządzania bhp.......... 25
      3.3. Wymagania dla podwykonawców w dobrych praktykach ..........34

4. Wymagania w zakresie bhp i ochrony ppoż. dla podwykonawców i ich pracowników wykonujących prace na terenie XXX
      4.1. Wymaganie ogólne ..........37
         4.1.1. Kryteria bhp i ochrony ppoż. podczas oceny i wyboru podwykonawców.......... 39
         4.1.2. Zasady stałego komunikowania i współpracy pomiędzy właściwymi poziomami organizacji a podwykonawcami........... 42
         4.1.3. Rejestrowanie wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych........... 44
         4.1.4. Obowiązkowe szkolenia przed rozpoczęciem pracy.......... 48
         4.1.5 Okresowe monitorowanie (audyt) podwykonawców.......... 51
         4.1.6 Wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia w ŚOI.......... 53
      4.2. Wymagania szczegółowe bhp i ochronny ppoż........... 55
         4.2.1. Obowiązkowa ocen ryzyka przed rozpoczęciem prac ..........55
         4.2.2. Wymagania bhp i ochronny ppoż. przy robotach budowlanych, rozbiórkowych, remontowe i montażowych.......... 56
         4.2.3. Wymagania przy wykonywaniu prac ziemnych........... 58
         4.2.4. Wymagania przy wykonywaniu prac na wysokości.......... 67
         4.2.5. Wymagania przy wykonywaniu prac dekarskich.......... 70
         4.2.6. Wymagania z obsługą elektronarzędzi........... 72
         4.2.7. Wymagania przy pracach z użyciem materiałów niebezpiecznych.......... 76
      4.3. Postepowanie w przypadkach potencjalnie niebezpiecznych.......... 79

Zakończenie ..........81
Spis rysunków i tablic ..........82
Bibliografia ..........83

Opis zawartości pracy

      Celem pracy
jest opracowanie wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej dla firm będących podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane na terenie XYZ. Cel pracy zostanie osiągnięty poprzez wnikliwą analizę obwiązujących wymagań prawnych, wymagań zawartych w normach dotyczących systemów zarządzania oraz dobrych praktykach z dużych przedsiębiorstw.
      W kolejnym rozdziale
przedstawione zostaną podstawowe terminy i definicje, do których należą: system zarządzenia, polityka bhp, podwykonawca, organizacja oraz niezgodność.
      W rozdziale trzecim
dokonano przeglądu regulacji prawnych, wymagań norm i dobrych praktyk związanych z wykonywaniem prac na terenie innych zakładów przez podwykonawców, a w szczególności: wymagań regulacji prawnych w Polsce, wymagań norm dotyczących systemów zarządzania oraz wymagań dla podwykonawców w dobrych praktykach.
      W oparciu o powyższe teoretyczne dane w rozdziale kolejnym przedstawione zostaną wymagania w zakresie bhp i ochrony ppoż. dla podwykonawców i ich pracowników wykonujących prace budowlane przy prowadzonych inwestycjach na terenie W dalszych częściach pracy znajdzie się podsumowanie wraz z przeglądem analizy dobrych praktyk, spis tabel i rysunków oraz bibliografia.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.