Mamy 14722

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10253
Temat pracy:  

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych

Liczba stron:   28

Spis treści / plan pracy:

1.Opis techniczny
      2.1 Cel projektu
      2.2 Zakres opracowania
      2.3 Podstawa projektu
      2.4 Zagospodarowanie obszaru
         2.4.1 Lokalizacja
         2.4.2 Warunki gruntowo- wodne
         2.4.3 Pokrycie szatą roślinną
         2.4.4 Istniejąca kanalizacja
         2.4.5 Projektowane rozwiązanie
      2.5 Założenia i dane projektowe
      2.6 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
         2.6.1 Trasowanie przewodów
         2.6.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej
         2.6.3 Kolizje z kanalizacją deszczową
      2.7 Opis projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
         2.7.1 Trasowanie przewodów
         2.7.2 Przyłącza kanalizacji deszczowej
         2.7.3 Wpusty
      2.9 Próba szczelności kanałów i odbiór techniczny

3. Obliczenia
      3.1 Obliczenia kanalizacji sanitarnej
         3.1.1 Wyznaczenie ilości ścieków sanitarnych z poszczególnych budynków
         3.1.2 Określenie przepływów odcinkowych ścieków w kanalizacji sanitarnej
         3.1.3 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej
      3.2 Obliczenia kanalizacji deszczowej
         3.2.1 Określenie przepływów odcinkowych ścieków deszczowych
         3.2.2 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej

Spis rysunków
Spis tabel

Opis zawartości pracy:

      Głównym założeniem opracowania
jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla osiedla XYZ. W wyniku realizacji niniejszego konspektu nastąpi podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, a także ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie osiedla. Tematem niniejszej pracy jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla osiedla XYZ. Dzięki korzystnemu ukształtowaniu zlewni możliwe było zaprojektowanie sieci doprowadzającej ścieki w sposób grawitacyjny. Praca została podzielona na dwie części. Wyodrębniono część teoretyczną i projektową.
      W pierwszym członie przedstawiono zarys teoretyczny dotyczący tematu pracy. Zawarte są tam informacje na temat lokalizacji inwestycji, warunków gruntowo-wodnych oraz o istniejącej kanalizacji.
      Natomiast w części projektowej przedstawiono rozwiązanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt uzupełnia część rysunkowa w postaci planu sytuacyjno-wysokościowego terenu oraz profili podłużnych sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.