Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10250
Temat pracy:  

Analiza wymagań prawnych raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Liczba stron:   100

Spis treści / plan pracy:
1.Wstęp..........3

2. Cel i zakres pracy.......... 5

3. Ochrona środowiska naturalnego
      3.1. Ochrona elementów środowiska.......... 6
         3.1.1. Ochrona powietrza atmosferycznego.......... 6
         3.1.2. Ochrona wód.......... 8
         3.1.3. Ochrona gleby.......... 11
      3.2. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony środowiska
         3.2.1. Ochrona środowiska w umowach międzynarodowych.......... 13
         3.2.2. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej.......... 14
         3.2.3. Prawo ochrony środowiska w Polsce ..........15
         3.2.4. Organy administracji w ochronie środowiska.......... 18
         3.2.5. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczeństwa w ochronie środowiska.......... 19

4. Ocena oddziaływania na środowisko
      4.1. Historia oceny oddziaływania na środowisko na świecie.......... 25
      4.2. Historia oceny oddziaływania na środowisko w Polsce ..........27
      4.3. System aktów prawnych OOŚ w prawodawstwie Unii Europejskiej.......... 28
      4.4. System aktów prawnych OOŚ w prawodawstwie polskim.......... 30
      4.5. Dziedziny oceny oddziaływania na środowisko w Polsce.......... 32
         4.5.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.......... 33
         4.5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ..........35
         4.5.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.......... 39
         4.5.4. Ocena transgranicznego oddziaływania na środowisko ..........43
         4.5.5. Ocena porealizacyjna ..........44
      4.6. Etapy procedury oceny oddziaływania na środowisko ..........45
      4.7. Metody analityczne stosowane przy ocenie oddziaływania na środowisko ..........48
      4.8. Organy właściwe w ocenach środowiskowych ..........51

5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
      5.1. Klasyfikacja przedsięwzięć w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko ..........57
         5.1.1. Screening.......... 57
         5.1.2. Przedsięwzięcia grupy I ..........58
         5.1.3. Przedsięwzięcia grupy II.......... 63
         5.1.4. Procedury postępowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.......... 67
      5.2. Zakres raportu OOŚ..........69
         5.2.1. Scoping.......... 71
         5.2.2. Zakres raportu OOŚ w Polsce.......... 72
         5.2.3. Karta informacyjna przedsięwzięcia.......... 81
      5.3. Weryfikacja raportu ..........82
      5.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ..........83

Podsumowanie.......... 90
Literatura ..........92

Opis zawartośći pracy

      Praca ma charakter analizy wymagań prawnych
, jakie muszą zostać spełnione podczas sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dziale dotyczącym raportu przede wszystkim przedstawiono informacje odnoszące się do wymagań jego zakresu, ale również podstaw prawnych ustalania tego zakresu, odpowiedniej klasyfikacji przedsięwzięć ze względu na potrzebę sporządzania tego raportu i jego weryfikację, aż w końcu zostały opisane informacje na temat decyzji środowiskowej, która jest uwieńczeniem całej procedury oceny oddziaływania na środowisko i przybliża inwestora do realizacji danego przedsięwzięcia. Praca opisuje również ochronę poszczególnych elementów środowiska, prawne podstawy ochrony środowiska, system ocen środowiskowych oraz analizę dokumentacji procedury oceny oddziaływania na środowisko, czyli raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.