Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10239
Temat pracy:  

Relacje handlowe Unii Europejskiej z Chinami w ramach Wspólnej Polityki Handlowej UE

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ........... 5

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty polityki handlu zagranicznego
      1.1. Argumenty na rzecz wolnego handlu i protekcjonizmu...........7
      1.2. Podstawowe doktryny polityki handlu zagranicznego ........... 13
         1.2.1. Teorie przedklasyczne ........... 13
         1.2.2. Teorie klasyczne i neoklasyczne ........... 14
         1.2.3. Teorie współczesne ........... 16
      1.3. Przegląd narzędzi polityki handlowej ........... 20
         1.3.1. Narzędzia taryfowe........... 20
         1.3.2. Narzędzia pozataryfowe ........... 23
         1.3.3. Narzędzia parataryfowe ........... 26
      1.4. Uwarunkowania globalne polityki handlu zagranicznego........... 29

Rozdział 2
Polityka handlowa Unii Europejskiej
      2.1. Główne zasady i podstawy prawne polityki handlowej UE........... 34
      2.2. Instrumenty Wspólnej Polityki Handlowej........... 37
         2.2.1. Taryfowe środki ochrony przed importem ........... 37
         2.2.2. środki pozataryfowe ........... 42
         2.2.3. Instrumenty polityki eksportowej ........... 45

Rozdział 3
Analiza relacji handlowych oraz głównych problemów w handlu
pomiędzy UE a Chinami w latach 2005-2015 ........... 48
      3.1. Polityka handlowa UE wobec Chin ...........48
      3.2. Analiza relacji handlowych UE - Chiny ........... 52
      3.3. Główne problemy w relacjach handlowych UE-Chiny...........59

Zakończenie ........... 65
Bibliografia ........... 67
Spis tabel ........... 72
Spis wykresów ........... 72
Spis rysunków ........... 73

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest przedstawienie jak kształtowały się unijno-chińskie stosunki w dziedzinie handlu zagranicznego i jak wyglądają one obecnie, oraz ukazanie głównych problemów stanowiących przeszkodę we wzajemnych relacjach handlowych na tle polityki handlowej oraz jej instrumentów. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia, spisu tabel i rysunków oraz bibliografii. Tekst zamieszczony w pracy został napisany w oparciu o dostępne fachowe publikacje i źródła zarówno polskojęzyczne jak i obcojęzyczne, które swoją tematyką były bezpośrednio związane z zagadnieniami poruszonymi w pracy. Wszelkie informacje zamieszczone w rozprawie pochodziły ze specjalistycznej literatury książkowej, raportów, artykułów oraz danych statystycznych opublikowanych w prasie oraz witrynach internetowych.
      Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych aspektów polityki handlu zagranicznego. W rozdziale tym omówione zostały dwa przeciwstawne sobie kierunki polityki handlowej – protekcjonizm i wolny handel, a także argumenty przemawiające za oba tymi kierunkami. Następnie przedstawiono podstawowe teorie wymiany międzynarodowej, w podziale na przedklasyczne, klasyczne i neoklasyczne oraz współczesne. Omówiono także narzędzia, za pomocą, których rządy krajów oddziałują na wymianę międzynarodową. Na koniec pierwszego rozdziału objęto analizą tendencje obserwowane we współczesnym handlu międzynarodowym.
      Rozdział drugidotyczy wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej. Opisano jak kształtowała się wspólna polityka handlowa odnosząc się do podstaw prawnych. Przedstawiono także instrumenty, za pomocą których Unia chroni swój rynek przed zagranicznymi towarami i nieuczciwą konkurencja ze strony krajów trzecich. Wspomniano również o preferencjach celnych jakich udziela UE swoim partnerom zagranicznym.
      W rozdziale trzecim przedstawiono genezę nawiązania relacji handlowych między UE a Chinami z uwzględnieniem najważniejszych dokumentów formułujących kształt współpracy. W dalszej części rozdziału przeprowadzono analizę wymiany handlowej skupiając się głównie na latach 2005-2015. Zbadano dynamikę obrotów handlowych, strukturę towarową oraz geograficzną uwzględniając udział poszczególnych państw członkowskich UE. Nawiązano również do wymiany usług. Na koniec rozdziału omówione zostały główne problemy jakie napotyka UE w relacjach handlowych z Chinami. Odniesiono się do nadmiernego eksportu chińskich towarów, łamania praw własności intelektualnej, deficytu wynikającego z nierównowagi w handlu, utrudnień jakie napotykają europejscy przedsiębiorcy na chińskim rynku, poruszono także temat przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.