Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10233
Temat pracy:  

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wobec kryzysu na Ukrainie

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – rys historyczny i struktura
      1.1.Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      1.2.Utworzenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      1.3.Struktura i instytucje OBWE
      1.4.Obszar działalności OBWE

Rozdział II
Ukraina – charakterystyka
      2.1.Rola i miejsce Ukrainy w Europie
      2.2.Czynniki zróżnicowania wewnętrznego Ukrainy
      2.3.Mniejszości narodowe na Ukrainie

Rozdział III
Konflikt na Ukrainie
      3.1.Geneza konfliktu na Ukrainie
      3.2.Euromajdan
      3.3.Kryzys Krymski
      3.4.Proklamacja Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej

Rozdział IV
Działalność OBWE na Ukrainie
      4.1. Misja Obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      4.2.Ocena wyborów prezydenckich na Ukrainie (25 V 2014)
      4.3. Wybory parlamentarne na Ukrainie w ocenie OBWE

Zakończenie
Spis rysunków
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest poddanie analizie istoty i charakteru wydarzeń na Ukrainie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz ich skutków, patrząc przez pryzmat Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praca została podzielona na cztery rozdziały.
      W pierwszym rozdziale poddano analizie Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, od momentu powołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czasów współczesnych, z uwzględnieniem struktur, instytucji i obszaru działalności OBWE.
      W rozdziale drugim zaprezentowano w krótkim zarysie charakterystykę Ukrainy, jej miejsce i rolę w Europie, zwrócono uwagę na czynniki zróżnicowania wewnętrznego państwa ukraińskiego, a także wyjaśniono pojęcie mniejszości narodowych oraz scharakteryzowano pokrótce mniejszości narodowy występujące w kraju.
      Rozdział trzeci stanowi genezę wydarzeń na Ukrainie na przełomie 2013/2014 r., poczynając od decyzji orezygnacji zpodpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, poprzez „Rewolucję Godności”, ucieczkę prezydenta Janukowycza z kraju, a kończąc na aneksji Krymu oraz proklamacji Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.
      W czwartym rozdziale przedstawiono realną i rzeczywistą działalność Organizacji Bezpieczeństwa iWspółpracy wEuropie na Ukrainie od momentu wysłania misji obserwatorów na tereny ogarnięte konfliktem, poprzez obserwację wyborów prezydenckich (25 V 2014) iwyborów parlamentarnych (26 X 2014) do stanu obecnego. Określono także specyfikę pracy ekspertów, zagrożenia na jakie są narażeni, efekty końcowe obserwacji, awkonsekwencji – raport misji OBWE na Ukrainie. W pracy wykorzystano powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w formie książkowej, artykuły z prasy codziennej, tygodników, periodyków i opracowań oraz Internet. W przeważającej części praca opiera się na doniesieniach i informacjach ze stron internetowych oraz na informacjach telewizyjnych. W związku z faktem, że przedstawione w pracy wydarzenia miały miejsce na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy, a konflikt na wschodzie Ukrainy i sytuacja z nim związana jest ciągle rozwojowa i zmienia się z dnia na dzień,bieżącym źródłeminformacji owydarzeniach jakie miały i mają tam miejsce jest Internet. W pracy posłużono się głównie metodą formalno-dogmatyczną.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.