Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10233
Temat pracy:  

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wobec kryzysu na Ukrainie

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – rys historyczny i struktura
      1.1.Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      1.2.Utworzenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      1.3.Struktura i instytucje OBWE
      1.4.Obszar działalności OBWE

Rozdział II
Ukraina – charakterystyka
      2.1.Rola i miejsce Ukrainy w Europie
      2.2.Czynniki zróżnicowania wewnętrznego Ukrainy
      2.3.Mniejszości narodowe na Ukrainie

Rozdział III
Konflikt na Ukrainie
      3.1.Geneza konfliktu na Ukrainie
      3.2.Euromajdan
      3.3.Kryzys Krymski
      3.4.Proklamacja Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej

Rozdział IV
Działalność OBWE na Ukrainie
      4.1. Misja Obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
      4.2.Ocena wyborów prezydenckich na Ukrainie (25 V 2014)
      4.3. Wybory parlamentarne na Ukrainie w ocenie OBWE

Zakończenie
Spis rysunków
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest poddanie analizie istoty i charakteru wydarzeń na Ukrainie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz ich skutków, patrząc przez pryzmat Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praca została podzielona na cztery rozdziały.
      W pierwszym rozdziale poddano analizie Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, od momentu powołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czasów współczesnych, z uwzględnieniem struktur, instytucji i obszaru działalności OBWE.
      W rozdziale drugim zaprezentowano w krótkim zarysie charakterystykę Ukrainy, jej miejsce i rolę w Europie, zwrócono uwagę na czynniki zróżnicowania wewnętrznego państwa ukraińskiego, a także wyjaśniono pojęcie mniejszości narodowych oraz scharakteryzowano pokrótce mniejszości narodowy występujące w kraju.
      Rozdział trzeci stanowi genezę wydarzeń na Ukrainie na przełomie 2013/2014 r., poczynając od decyzji orezygnacji zpodpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, poprzez „Rewolucję Godności”, ucieczkę prezydenta Janukowycza z kraju, a kończąc na aneksji Krymu oraz proklamacji Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.
      W czwartym rozdziale przedstawiono realną i rzeczywistą działalność Organizacji Bezpieczeństwa iWspółpracy wEuropie na Ukrainie od momentu wysłania misji obserwatorów na tereny ogarnięte konfliktem, poprzez obserwację wyborów prezydenckich (25 V 2014) iwyborów parlamentarnych (26 X 2014) do stanu obecnego. Określono także specyfikę pracy ekspertów, zagrożenia na jakie są narażeni, efekty końcowe obserwacji, awkonsekwencji – raport misji OBWE na Ukrainie. W pracy wykorzystano powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w formie książkowej, artykuły z prasy codziennej, tygodników, periodyków i opracowań oraz Internet. W przeważającej części praca opiera się na doniesieniach i informacjach ze stron internetowych oraz na informacjach telewizyjnych. W związku z faktem, że przedstawione w pracy wydarzenia miały miejsce na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy, a konflikt na wschodzie Ukrainy i sytuacja z nim związana jest ciągle rozwojowa i zmienia się z dnia na dzień,bieżącym źródłeminformacji owydarzeniach jakie miały i mają tam miejsce jest Internet. W pracy posłużono się głównie metodą formalno-dogmatyczną.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.