Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10232
Temat pracy:  

Analiza wskaźnikowa podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Komputronik S.A.

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Zakres i cele analizy finansowej
      1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej............ 7
      1.2. Rodzaje analiz finansowych ............12
         1.2.1. Kryterium przyjętej metody badań............ 13
         1.2.2. Kryterium zakresu przedmiotowego badań............ 13
         1.2.3. Kryterium szczegółowości badań ............14
         1.2.4. Kryterium formy badań ............14
         1.2.5. Kryterium czasu objętego analizą............15
         1.2.6. Kryterium przeznaczenia analizy ............16
      1.3. Metody analizy finansowej ............17
         1.3.1. Metody ogólne ............17
         1.3.2. Metody szczegółowe............ 18

Rozdział II
Źródła informacji do oceny finansowej
      2.1. Bilans ............20
      2.2. Rachunek zysków i strat............ 24
         2.2.1. Wariant porównawczy............ 26
         2.2.2. Wariant kalkulacyjny ............29
      2.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ............33
         2.3.1. Metoda pośrednia............ 34
         2.3.2. Metoda bezpośrednia............ 34
      2.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym............ 35
         2.4.1. Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym ............35
         2.4.2. Cel i przydatność zestawienia ............36
         2.4.3. Dane niezbędne do sporządzenia zestawienia............ 38

Rozdział III
Analiza wskaźnikowa
      3.1. Analiza płynności finansowej ............40
         3.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej............ 40
         3.1.2. Wskaźnik wysokiej płynności finansowej............ 41
         3.1.3. Wskaźnik płynności gotówkowej ............41
      3.2. Wskaźnikowa ocena rentowności ............42
         3.2.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto............ 42
         3.2.2. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ............43
         3.2.3. Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego............ 43
      3.3. Analiza wspomagania finansowego............ 44
         3.3.1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia............ 44
         3.3.2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego............ 45
         3.3.3. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych............ 45
      3.4. Analiza sprawności działania............ 46
         3.4.1. Wskaźnik rotacji majątku............ 46
         3.4.2. Wskaźnik rotacji należności w dniach ............47
         3.4.3. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach............ 47
         3.4.4. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach ............48

Rozdział IV
Ocena sytuacji finansowej spółki Komputronik s.a. na podstawie jej analizy wskaźnikowej
      4.1. Komputronik S.A. – informacje ogólne............ 50
         4.1.1. Rys historyczny spółki ............52
         4.1.2. Forma prawna............ 52
         4.1.3. Grupa Kapitałowa i Akcjonariat............ 53
         4.1.4. Przedmiot działalności ............56
         4.1.5. Rynek zbytu oraz źródła zaopatrzenia............ 56
      4.2. Analiza płynności finansowej ............58
         4.2.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej............ 58
         4.2.2. Wskaźnik wysokiej płynności finansowej............ 60
         4.2.3. Wskaźnik płynności gotówkowej ............62
      4.3. Wskaźnikowa ocena rentowności............ 64
         4.3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto ............65
         4.3.2. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto ............66
         4.3.3. Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego............ 68
      4.4. Analiza wspomagania finansowego ............70
         4.4.1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia............ 71
         4.4.2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego ............72
         4.4.3. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych............ 74
      4.5. Analiza sprawności działania ............76
         4.5.1. Wskaźnik rotacji majątku ............77
         4.5.2. Wskaźnik rotacji należności............ 78
         4.5.3. Wskaźnik rotacji zobowiązań............ 80
         4.5.4. Wskaźnik rotacji zapasów ............82

Zakończenie............ 86
Bibliografia............ 88
Spis tabel ............90
Spis rysunków............ 91
Spis wykresów............ 92

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie przydatności analizy wskaźnikowej dla oceny sytuacji finansowej Grupy Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2015 r.. Za pomocą sprawozdań finansowych spółki dokonano analizy wskaźnikowej i sprawdzono obecną kondycję finansową firmy. Praca składa się z czterech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje i metody analizy finansowej. Prezentuje podstawowe sprawozdania finansowe oraz budowę tych sprawozdań. Natomiast
      W rozdziale drugim scharakteryzowano źródła informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa.
      W rozdziale trzecim scharakteryzowane zostały podstawowe wskaźniki analizy wskaźnikowej, które mają na celu dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.
      W rozdziale czwartym przedstawiono podstawowe informacje o spółce Komputronik S.A. i dokonano jej analizy wskaźnikowej według najczęściej stosowanego w praktyce zestawu wskaźników tj. wskaźników sprawności działania, płynności, rentowności, wspomagania finansowego. Scharakteryzowano te wskaźniki oraz zinterpretowano uzyskane wyniki pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Praca magisterska została przygotowana w oparciu o literaturę z zakresu analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. W celu obliczenia wskaźników i oceny kondycji finansowej firmy wykorzystane zostały sprawozdania finansowe spółki Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2015 r..
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.