Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10223
Temat pracy:  

Upadek muru berlińskiego i jego znaczenie w procesie zjednoczenia Niemiec.

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział I
Przyczyny rozbicia Niemiec
      1.1. Konsekwencje klęski III Rzeszy w II wojnie światowej ........7
      1.2. Powstanie RFN........ 9
      1.3. Powstanie NRD ........12

Rozdział II
W przeciwstawnych blokach polityczno-militarnych
      2.1. RFN w procesie integracji z państwami Zachodniej Europy ........14
         2.1.1. Struktury gospodarcze ........15
         2.1.2. Struktury militarne........ 21
      2.2. NRD w obozie państw socjalistycznych i jego rola ........28
         2.1.1. RWPG ........29
         2.1.2. Układ Warszawski........ 30

Rozdział III
Upadek komunizmu w Europie i jego konsekwencje
      3.1. Powstanie Solidarności w Polsce ........33
      3.2. Ludność NRD i jej reakcje na procesy dezintegracji zachodzące w Krajach Demokracji Ludowej........ 35
      3.3. Upadek muru berlińskiego- początkiem demontażu systemu komunistycznego w Europie, czy konsekwencją działalności organizacji antykomunistycznych w Polsce i innych Krajach Demokracji Ludowej........ 40

Rozdział IV
Zjednoczenie Niemiec
      4.1. Rola Michaiła Gorbaczowa oraz upadek ZSRR w dziele zjednoczenia Niemiec ........44
      4.2. Procesy zjednoczeniowe RFN i NRD ........47
      4.3. Uznanie granic wschodnich Niemiec i pojednanie z Polską ........51

Zakończenie........ 55
Streszczenie........ 58

Opis zawartości pracy:

Jako cel badawczy
w pracy wykazano analizę upadku muru berlińskiego oraz jego konsekwencje w procesie zjednoczeniowym Niemiec. Praca obejmuje cztery rozdziały
      Rozdział pierwszy poświęcono genezie powstania RFN i NRD. Aby ukazać obraz powstania Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej cennym źródłem informacji była następująca literatura: „Historia RFN” .
      Drugi rozdział obejmuje analizę RFN i NRD w przeciwstawnych blokach polityczno- militarnych. W tym rozdziale za pomocne służyły te tytuły, które objęto cenzurą i choć nie wykazały całej prawdy, pozwoliły nakreślić i ukazać jak na tamten czas kreował się pogląd w źródłach drukowanych, dotyczący dwóch podzielonych niemieckich państw. Najważniejsze tytuły przydatnej literatury to: ”Niemiecka Republika Demokratyczna” oraz „Gospodarka RFN wczoraj, dziś i jutro” .
      Rozdział trzeci ukazuje upadek komunizmu w Europie oraz jego konsekwencje dla NRD. Jako źródło analizy w rozdziale trzecim bardzo pomocniczymi były książki dzięki którym można było określić co oznaczał i jakie konsekwencje prowadził za sobą upadek systemów komunistycznych. Niezbędne było wykorzystanie dzieła: „Jak obalono mur” , „Mur Berliński. Od podziału do jedności Niemiec” oraz „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918- 1998” .
      Rozdział czwarty poświęcono opisaniu procesu zjednoczeniowego Niemiec. W ostatnim rozdziale za pomocnym okazały się w dużej mierze źródła internetowe, które ukazały procesy zbliżenia na tle Niemcy - Polska. Za fundament rozdziału posłużyła jednak książka „Historia Niemiec” dzięki której można było wyciągnąć oraz ukazać wnioski służące do zakończenia pracy badawczej. Pracę wieńczą zakończenie, streszczenie, a także bibliografia. W toku przeprowadzania analizy obszaru badawczego konieczne było odwołanie do materiałów źródłowych takich jak opracowania, akty prawne, literatura oraz źródła internetowe. Materiał badawczy, który został wykazany w poniższej pracy może przyczynić się do lepszego poznania przyczyn upadku muru berlińskiego.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.