Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10223
Temat pracy:  

Upadek muru berlińskiego i jego znaczenie w procesie zjednoczenia Niemiec.

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział I
Przyczyny rozbicia Niemiec
      1.1. Konsekwencje klęski III Rzeszy w II wojnie światowej ........7
      1.2. Powstanie RFN........ 9
      1.3. Powstanie NRD ........12

Rozdział II
W przeciwstawnych blokach polityczno-militarnych
      2.1. RFN w procesie integracji z państwami Zachodniej Europy ........14
         2.1.1. Struktury gospodarcze ........15
         2.1.2. Struktury militarne........ 21
      2.2. NRD w obozie państw socjalistycznych i jego rola ........28
         2.1.1. RWPG ........29
         2.1.2. Układ Warszawski........ 30

Rozdział III
Upadek komunizmu w Europie i jego konsekwencje
      3.1. Powstanie Solidarności w Polsce ........33
      3.2. Ludność NRD i jej reakcje na procesy dezintegracji zachodzące w Krajach Demokracji Ludowej........ 35
      3.3. Upadek muru berlińskiego- początkiem demontażu systemu komunistycznego w Europie, czy konsekwencją działalności organizacji antykomunistycznych w Polsce i innych Krajach Demokracji Ludowej........ 40

Rozdział IV
Zjednoczenie Niemiec
      4.1. Rola Michaiła Gorbaczowa oraz upadek ZSRR w dziele zjednoczenia Niemiec ........44
      4.2. Procesy zjednoczeniowe RFN i NRD ........47
      4.3. Uznanie granic wschodnich Niemiec i pojednanie z Polską ........51

Zakończenie........ 55
Streszczenie........ 58

Opis zawartości pracy:

Jako cel badawczy
w pracy wykazano analizę upadku muru berlińskiego oraz jego konsekwencje w procesie zjednoczeniowym Niemiec. Praca obejmuje cztery rozdziały
      Rozdział pierwszy poświęcono genezie powstania RFN i NRD. Aby ukazać obraz powstania Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej cennym źródłem informacji była następująca literatura: „Historia RFN” .
      Drugi rozdział obejmuje analizę RFN i NRD w przeciwstawnych blokach polityczno- militarnych. W tym rozdziale za pomocne służyły te tytuły, które objęto cenzurą i choć nie wykazały całej prawdy, pozwoliły nakreślić i ukazać jak na tamten czas kreował się pogląd w źródłach drukowanych, dotyczący dwóch podzielonych niemieckich państw. Najważniejsze tytuły przydatnej literatury to: ”Niemiecka Republika Demokratyczna” oraz „Gospodarka RFN wczoraj, dziś i jutro” .
      Rozdział trzeci ukazuje upadek komunizmu w Europie oraz jego konsekwencje dla NRD. Jako źródło analizy w rozdziale trzecim bardzo pomocniczymi były książki dzięki którym można było określić co oznaczał i jakie konsekwencje prowadził za sobą upadek systemów komunistycznych. Niezbędne było wykorzystanie dzieła: „Jak obalono mur” , „Mur Berliński. Od podziału do jedności Niemiec” oraz „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918- 1998” .
      Rozdział czwarty poświęcono opisaniu procesu zjednoczeniowego Niemiec. W ostatnim rozdziale za pomocnym okazały się w dużej mierze źródła internetowe, które ukazały procesy zbliżenia na tle Niemcy - Polska. Za fundament rozdziału posłużyła jednak książka „Historia Niemiec” dzięki której można było wyciągnąć oraz ukazać wnioski służące do zakończenia pracy badawczej. Pracę wieńczą zakończenie, streszczenie, a także bibliografia. W toku przeprowadzania analizy obszaru badawczego konieczne było odwołanie do materiałów źródłowych takich jak opracowania, akty prawne, literatura oraz źródła internetowe. Materiał badawczy, który został wykazany w poniższej pracy może przyczynić się do lepszego poznania przyczyn upadku muru berlińskiego.    


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.