Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10188
Temat pracy:  

Handel dziećmi

Liczba stron:   96

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Metodologiczne podstawy pracy
      1.1 Uzasadnienie wyboru tematu.......... 6
      1.2 Główny problem badawczy.......... 7
      1.3 Problemy szczegółowe badań.......... 8
      1.4 Cel pracy ..........9
      1.5 Hipoteza robocza.......... 10
      1.6 Metody, techniki, narzędzia badawcze ..........11
      1.7 Analiza literatury przedmiotu.......... 13
      1.8 Badanie ankietowe dotyczące społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem dziećmi.......... 17
         1.8.1 Metodyka badań ..........17
         1.8.2 Wyniki badań ..........17
         1.8.3 Podsumowanie wyników badań.......... 23

Rozdział II
Problematyka zjawiska handlu dziećmi
      2.1 Charakterystyka pojęć związanych ze zjawiskiem handlu dziećmi.......... 25
      2.2 Formy handlu dziećmi ..........27
         2.2.1 Przeznaczenie dzieci – ofiar handlu ludźmi do celów seksualnych ..........28
         2.2.2 Przeznaczenie dzieci – ofiar handlu ludźmi do nielegalnych adopcji.......... 29
         2.2.3 Przeznaczenie dzieci – ofiar handlu ludźmi do żebractwa i popełniania czynów zabronionych.......... 32
         2.2.4 Przeznaczenie dzieci – ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej ..........33
         2.2.5 Przeznaczenie dzieci – ofiar handlu ludźmi do pozyskiwania organów.......... 34
      2.3 Uregulowania prawne dotyczące problematyki handlu dziećmi w Polsce i na świecie ..........35
         2.3.1 Międzynarodowa Organizacja Pracy.......... 35
         2.3.2 Organizacja Narodów Zjednoczonych ..........36
         2.3.3 Unia Europejska.......... 39
         2.3.4 Rada Europy.......... 40
         2.3.5 Kodeks karny.......... 41
         2.3.6 Inne przepisy prawa polskiego związane z problematyką handlu ludźmi.......... 43
      2.4 Statystyki dotyczące handlu ludźmi w Polsce (w tym handlu dziećmi).......... 45
      2.5 Wnioski.......... 54

Rozdział III
Sprawca i ofiara
      3.1 Charakterystyka i metody działania sprawców handlu dziećmi.......... 55
      3.2 Profil dziecka – ofiary handlu ..........58
      3.3 Identyfikacja dzieci - ofiar handlu ludźmi.......... 60
      3.4 Wnioski.......... 64

Rozdział IV
Zapobieganie i zwalczanie handlu dziećmi
      4.1 Podstawy prawne zwalczania handlu ludźmi w Polsce (w szczególności handlu dziećmi).......... 64
      4.2 Działalność instytucji rządowych..........67
         4.2.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.......... 67
         4.2.2 Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi ..........68
         4.2.3 Policja ..........69
         4.2.4 Straż Graniczna ..........71
         4.2.5 Prokuratura ..........73
         4.2.6 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ..........73
         4.2.7 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ..........74
         4.2.8 Urząd do Spraw Cudzoziemców.......... 74
         4.2.9 Wojewodowie ..........75
         4.2.10 Wojewódzkie Zespoły Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.......... 75
      4.3 Działalność organizacji pozarządowych ..........76
         4.3.1 Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi.......... 76
         4.3.2 Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” ..........77
         4.3.3 Fundacja Dzieci Niczyje ..........79
         4.3.4 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.......... 81
      4.4 Pomoc dzieciom – ofiarom handlu ludźmi.......... 82
      4.5 Wnioski ..........84

Zakończenie ..........85
Bibliografia..........87
Wykaz tabel i wykresów..........93
Zusammenfassung.......... 94
Ankieta ..........95


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.