Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10172
Temat pracy:  

Koncepcja strategii równoważenia rozwoju dzielnic Rudy Śląskiej. Ruda Śląska - miasto połączonych dzielnic

Liczba stron:   114

Spis treści / plan pracy:

1. Wstęp
      1.1. Cel, zakres terytorialny i merytoryczny pracy...........6
      1.2. Ideogram pracy...........8

2. Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych
      2.1. Dokumenty wyższego rzędu...........9
         2.1.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030...........9
         2.1.2. Strategia rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r., ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych............ 9
      2.2. Wojewódzkie dokumenty planistyczne i strategiczne...........9
         2.2.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa...........9
         2.2.2. Strategia rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”...........10
      2.3. Gminne dokumenty o charakterze strategicznym...........11
         2.3.1. Strategia rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 ...........11
         2.3.2. Lokalny program rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 ...........12
         2.3. 3. Powiatowy program ochrony środowiska...........13
         2.3.4. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016........... 13
         2.3.5. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 - 2015........... 13
         2.3.6. Miejski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Ruda Śląska na lata 2008 - 2015........... 13
      2.4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rudy Śląskiej........... 13
      2.6. Wnioski ...........15

3. Zarys historii Rudy Śląskiej i dzielnic miasta
      3.1. Historia Rudy Śląskiej........... 15
      3.2. Historia Bielszowic ...........16
      3.3. Historia Bykowiny ...........16
      3.4. Historia Chebzia ...........17
      3.5. Historia Czarnego Lasu ...........17
      3.6. Historia Goduli ...........17
      3.7. Historia Halemby........... 18
      3.8. Historia Kochłowic........... 18
      3.9. Historia Nowego Bytomia........... 19
      3.10. Historia Orzegowa........... 19
      3.11. Historia Rudy ...........19
      3.12. Historia Wirka ...........20

4. Charakterystyka Rudy Śląskiej
      4.1. Demografia ...........20
         4.1.1. Demografia Rudy Śląskiej na tle innych miast województwa śląskiego........... 20
         4.1.2. Demografia miasta ...........21
         4.1.3. Zmiany demograficzne w układzie dzielnicowym w latach 1997-2006........... 22
         4.1.4. Bezrobocie ...........23
         4.1.5. Wnioski........... 24
      4.2. Sytuacja społeczna ...........24
         4.2.1. Żłobki i przedszkola........... 24
         4.2.2. Infrastruktura edukacyjna........... 24
         4.2.3. Opieka zdrowotna ...........26
         4.2.5. Wnioski ...........27
      4.3. Gospodarka miasta ...........27
         4.3.1. Pozycja Rudy Śląskiej w gospodarce województwa śląskiego........... 27
         4.3.2. Przemysł w mieście........... 29
         4.3.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców........... 29
         4.3.4. Rozwój przedsiębiorczości ...........30
         4.3.5. Wnioski ...........30
      4.4. Infrastruktura drogowa i kolejowa ...........31
         4.4.1. Ruda Śląska w sieci komunikacji drogowej i kolejowej województwa śląskiego........... 31
         4.4.2. Infrastruktura drogowa........... 31
         4.4.3. Infrastruktura kolejowa........... 32
         4.4.4. Wnioski........... 32
      4.5. Zabudowa mieszkaniowa........... 32
         4.5.1. Zabudowa mieszkaniowa w Rudzie Śląskiej na tle mieszkalnictwa w województwie śląskim........... 32
         4.5.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej w mieście ...........33
         4.5.3. Charakterystyka zabudowy poszczególnych dzielnic........... 33
         4.5.4. Wnioski ...........38
      4.6. Walory kulturowe........... 39
         4.6.1. Instytucje kultury ...........40
         4.6.2. Kościoły i cmentarze........... 40
         4.6.3. Zabytkowe kolonie robotnicze........... 41
         4.6.4. Strefy ochrony konserwatorskiej ...........43
         4.6.5. Wnioski ...........46
      4.7. Walory przyrodnicze i krajobrazowe........... 46
         4.7.1. Walory przyrodnicze........... 46
         4.7.2. Rodzaje zieleni w mieście ...........46
         4.7.3. Cieki i zbiorniki wodne ...........48
         4.7.4. Walory krajobrazowe ...........50
         4.7.5. Formy ochrony przyrody i krajobrazu ...........55
         4.7.6. Wnioski ...........56
      4.8. Sport i rekreacja........... 57
         4.8.1. Wnioski........... 58

5. Analiza SWOT
      5.1. Analiza SWOT dla Rudy Śląskiej........... 59
      5.2. Analiza SWOT dla dzielnic Rudy Śląskiej........... 62
      5.3. Wnioski...........66

6. Założenia i cele zrównoważonego rozwoju
      6.1. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Zachodniej ...........68

7. Bilans terenu Rudy Śląskiej w podziale na dzielnice oraz wytyczne do koncepcji równoważenia rozwoju funkcji w dzielnicach
      7.2. Wskaźniki urbanistyczne tworzące zasady zrównoważonego rozwoju........... 70
      7.3. Koncepcja równoważenia rozwoju funkcji w dzielnicach ...........71

8. Idea zrównoważonego rozwoju dzielnic Rudy Śląskiej
      8.3. Wytyczne zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej...........88
      8.4. Wnioski...........92

9. Cele i wytyczne równoważenia rozwoju w dzielnicach Rudy Śląskiej
      9.1. Cele równoważenia rozwoju: Ruda Śląska –miasto połączonych dzielnic........... 92
         9.1.1. Bielszowice - zielona sypialnia Aglomeracji ...........93
         9.1.2. Bykowina – kraina do mieszkania...........93
         9.1.3. Chebzie –rozwojowy węzeł komunikacyjny...........93
         9.1.4. Czarny Las – zielone serce miasta...........94
         9.1.5. Godula – miejsce kultury i rekreacji ...........94
         9.1.6. Halemba – zielona sypialnia aglomeracji ...........94
         9.1.7. Kochłowice - zielona sypialnia aglomeracji ...........94
         9.1.8. Nowy Bytom – centrum administracyjne miasta........... 95
         9.1.9. Orzegów – miejsce kultury i rekreacji ...........95
         9.1.10. Ruda – funkcjonalna dzielnica ...........95
         9.1.11. Wirek – centrum handlowo-usługowe miasta........... 96
      9.2. Wytyczne dotyczące równoważenia rozwoju dla poszczególnych dzielnic...........96

Bibliografia ...........104
Pozycje książkowe........... 104
Czasopisma i artykuły........... 104
Ustawy i Rozporządzenia ...........104
Ważniejsze strony internetowe ...........105
Spis rycin ...........106
Spis zdjęć ...........106
Spis tabel ...........106
Spis wykresów ...........107
Spis pomniejszonych plansz dyplomowych dołączonych do tekstu pracy ...........107   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.