Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10138
Temat pracy:  

Poglądy osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie na temat wpływu trudnej sytuacji materialnej na ich konflikt z prawem

Liczba stron:   92

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Uwarunkowania konfliktu z prawem karnym
      1.1 Definicja przestępstwa i wykroczenia w świetle literatury przedmiotu.......... 6
      1.2 Uwarunkowania podmiotowe ..........16
         1.2.1 Ogólne cechy podmiotu ..........16
         1.2.2 Podmiot powszechny i indywidualny.......... 17
      1.3 Uwarunkowania przedmiotowe ..........19
         1.3.1 Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa.......... 19
         1.3.2 Znamiona strony przedmiotowej.......... 21
         1.3.3 Związek przyczynowy ..........23
         1.3.4 Przestępstwa kwalifikowane i uprzywilejowane.......... 25

Rozdział II
Uwarunkowania środowiskowe i osobowościowe doprowadzające do konfliktu z prawem karnym
      2.1 Środowisko i jego oddziaływanie na człowieka ..........28
      2.2 Bezrobocie i bezdomność jako czynniki sprzyjające naruszaniu prawa przez obywatela.......... 30
      2.3 Czynniki sytuacyjne ..........38
      2.4 Uwarunkowania osobowościowe zachowań naruszających prawo.......... 39

Rozdział III
Metodologia badań własnych
      3.1 Cele i przedmiot badań ..........47
      3.2 Problemy i hipotezy badawcze.......... 48
      3.3 Zmienne i ich wskaźniki ..........48
      3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze ..........49
      3.5 Organizacja badań własnych ..........51

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych
Poglądy osadzonych na temat wpływu trudnej sytuacji materialnej na ich konflikt z prawem ..........53
      4.1 Opis terenu badań czyli: Zakład Karny w Łupkowie, rys historyczny i charakter.......... 53
      4.2 Charakterystyka badanej grupy ..........58
      4.3 Opinie osadzonych dotyczące wpływu trudnej sytuacji materialnej.......... 62
      4.4 Opinie osadzonych o zjawisku zagrożenia ubóstwem.......... 68
      4.5 Opinie wychowawców badanej grupy, dotyczące przyczyn popadania w konflikt z prawem karnym osadzonych ..........73

Zakończenie.......... 79
Bibliografia.......... 81
Źródła prawa.......... 83
Źródła elektroniczne.......... 84
Spis tabel ..........85
Spis wykresów.......... 86
Aneksy ..........87


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.