Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   043
Temat pracy:  

Finansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie na przykładzie TP S.A.

Liczba stron:   114

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........6

Rozdział I.
Formy Finansowania Działalności Przedsiębiorstwa.........7
   1. Finansowanie własne.........12
      1.1. Zysk zatrzymany.........12
      1.2. Amortyzacja.........12
      1.3. Fundusz zapasowy.........14
      1.4. Akcje.........15
   2. Finansowanie obce.........16
      2.1. Kredyt.........17
         2.1.1. Zabezpieczenie zwrotności kredytu.........20
      2.2. Leasing.........24
      2.3. Factoring.........28
      2.4. Obligacje.........30
   3. Finansowanie projektów inwestycyjnych – analiza kosztów.........34
      3.1. Koszt kapitału spółki.........34
      3.2. Koszt kapitału obcego.........35
      3.3. Koszt kapitału własnego.........36
         3.3.1. Koszt zatrzymanych zysków.........37
         3.3.2. Koszt kapitału własnego gromadzonego przez emisję nowych akcji zwykłych.........38
         3.3.3. Koszt kapitału własnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych.........40

Rozdział II.
Ocena Opłacalności Projektów Inwestycyjnych.........43
   1. Metody rachunku efektywności inwestycji.........45
      1.1. Metoda okresu zwrotu.........46
      1.2. Metoda stopy zwrotu.........47
      1.3. Wartość bieżąca netto.........48
      1.4. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu.........50
      1.5. Indeks rentowności.........51
      1.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.........52
   2. Problemy ryzyka finansowego projektu.........55
      2.1. Analiza NPV a ryzyko projektu.........55
      2.2. Metody określania ryzyka projektów inwestycyjnych 58
         2.2.1. Analiza wrażliwości.........59
         2.2.2. Analiza scenariuszy.........60
         2.2.3. Symulacja Monte Carlo.........62
      2.3. Metody uwzględniania ryzyka w sposób kwantyfikowalny w procesie planowania inwestycji.........63
         2.3.1. Stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.........63
         2.3.2. Ekwiwalent pewności.........65
   3. Tworzenie się struktury kapitałowej przedsiębiorstwa inwestującego.........67
      3.1. Struktura kapitału a teoria Millera – Modiglianiego.........68
         3.1.1. Twierdzenia Millera i Modiglianiego dotyczące gospodarki bez podatków.........69
         3.1.2. Twierdzenia Millera i Modiglianiego dotyczące gospodarki, w której obowiązują podatki.........70
      3.2. Teoria kosztów związanych z trudnościami finansowymi (kosztami bankructwa).........72
      3.3. Teoria kosztów agencji.........75
      3.4. Teoria asymetrii informacyjnej.........77
      3.5 Czynniki wpływające na ostateczną decyzję dotyczącą optymalnej struktury kapitału spółki.........79

Rozdział III
Projekty Inwestycyjne W Telekomunikacji Polskiej S.A..........85
   1. Charakterystyka Telekomunikacji Polskiej S.A..........85
   2. Kapitały własne Telekomunikacji Polskiej S.A..........88
      2.1. Kapitał akcyjny.........88
      2.2. Kapitał zapasowy.........89
      2.3. Kapitał rezerwowy.........89
   3. Inwestycje Telekomunikacji Polskiej S.A..........91
      3.1. Inwestycje operacyjne.........91
      3.2. Inwestycje kapitałowe.........93
   4. Źródła finansowania inwestycji.........96
      4.1. Kredyty bankowe.........97
      4.2. Obligacje.........99

Podsumowanie.........102
Bibliografia.........103
Spis Tabel i Rysunków.........104
Załączniki.........105


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.