Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   993
Temat pracy:  

Zagospodarowanie przestrzenne gminy XYZ

Liczba stron:   117

Spis treści / plan pracy:
Rozdział I.
Istota i cele gospodarki przestrzennej........... 5

   1.1 Charakterystyka gospodarki przestrzennej............ 5
   1.2 Prawne aspekty gospodarki przestrzennej............ 10
   1.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako podstawa polityki przestrzennej gminy............ 15
      1.3.1 Treść i zakres planu miejscowego............ 15
      1.3.2 Proces sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego............ 18
      1.3.3 Skutki finansowe uchwalenia planu............ 22

Rozdział II.
Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy XYZ ...........27

   2.1 Rys historyczny ...........27
   2.2 Położenie i warunki naturalne............ 33
   2.3 Demografia............ 39
   2.4 Potencjał gospodarczy gminy ...........48

Rozdział III.
Zagospodarowanie i użytkowanie przestrzeni w gminie XYZ ...........51

   3.1 Układ przestrzenny ...........51
   3.2 Mieszkalnictwo ...........54
   3.3 Infrastruktura społeczna ...........55
      3.3.1 Oświata i wychowanie ...........56
      3.3.2 Kultura ...........57
      3.3.3 Służba zdrowia i opieka społeczna ...........58
   3.4 Infrastruktura techniczna........... 60
      3.4.1 Gospodarka wodno - ściekowa........... 60
      3.4.2 Sieć energetyczna........... 67
      3.4.3 Sieć gazowa........... 67
   3.5 Rolnictwo ...........68
      3.5.1 Struktura użytkowania gruntów rolniczych w gminie XYZ........... 68
      3.5.2 Fizjografia terenu............ 69
      3.5.4 Produkcja rolna i struktura obszarowa gospodarstw............ 72
   3.6 Diagnoza stanu środowiska w gminie XYZ........... 73

Rozdział IV.
Przewidywane kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy XYZ........... 84

   4.1. Ogólne założenia polityki przestrzennej Polski............ 84
   4.2. Bariery i szansę rozwoju gminy XYZ........... 87
      4.2.1 Bariery rozwoju............ 87
      4.2.2. Uwarunkowania rozwoju............89
      4.2.3. Możliwości rozwoju............ 93
   4.3 Cele rozwoju i szansę ich osiągnięcia. ...........96
   4.4 Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego............ 103
   4.5 Strefy polityki przestrzennej w gminie XYZ ...........107
      4.5.1 Strefa rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz strefa przyrodniczo-czynna........... 107
      4.5.2 Strefa rozwoju osadnictwa ...........108
      4.5.3 Strefa obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu i obszarów górniczych. ...........110

Bibliografia ...........113
Spis tabel........... 116
Spis rysunków........... 117Zamawiam:
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.