Mamy 10639

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6374
Temat pracy:  

Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie miasta Tychy w roku 2012

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........5

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

      1.1. Pojęcie, rola i znaczenie samorządu gminnego........... 6
      1.2. Zadania i kompetencje gminy ...........8
      1.3. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego........... 11
         1.3.1. Pojęcie, cechy, funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego........... 11
         1.3.2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ...........18
         1.3.3. Uchwalenie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jego nadzór i kontrola........... 23

Rozdział II
Analiza i ocena gospodarki finansowej gminy Tychy w roku 2012

      2.1. Analiza i ocena gospodarki finansowej miasta Tychy w roku 2012 ...........32
      2.2 Analiza dochodów budżetu miasta Tychy ...........33
         2.2.1. Dochody podatkowe ...........36
         2.2.2. Dochody z mienia ...........38
         2.2.3. Pozostałe dochody ...........40
         2.2.4. Subwencja ogólna ...........41
         2.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa........... 42
         2.2.6. Środki otrzymane z pozabudżetowych źródeł i funduszy celowych (bez środków unijnych)........... 43
         2.2.7. Projekty i programy realizowane z udziałem unijnych środków........... 44
         2.2.8. Dochody budżetu państwa........... 45
      2.3. Analiza wydatków budżetu miasta Tychy........... 45
         2.3.1. Oświata i wychowanie ...........46
         2.3.2. Transport pasażerski........... 47
         2.3.3. Ochrona zdrowia oraz pomoc i opieka społeczna........... 48
         2.3.4. Ochrona dziedzictwa narodowego, kultura i kultura fizyczna........... 49
         2.3.5. Działalność usługowa i handel, gospodarka komunalna i mieszkaniowa........... 50
         2.3.6. Drogi oraz obiekty inżynierskie ...........51
         2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne........... 52
         2.3.8. Administracja publiczna ...........52
         2.3.9. Remonty ...........53
         2.3.10. Projekty i programy realizowane dzięki udziałowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej........... 53
         2.3.11. Zadania wykonane w ramach inicjatyw lokalnych........... 54
         2.3.12. Wydatki majątkowe ...........55

Zakończenie........... 57
Bibliografia ...........58
Literatura: ...........58
Spis rysunków........... 60
Spis tabel ...........61
Spis wykresów........... 62   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.