Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5409
Temat pracy:  

Problemy związane ze stosowaniem zwolnień z podatku od nieruchomości.

Liczba stron:   50

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........7

Rozdział 1.
Charakterystyka podatku od nieruchomości.
      1.1 Elementy konstrukcji podatku...........8
         1.1.1 Podmiot podatku...........8
         1.1.2 Przedmiot podatku...........9
         1.1.3 Podstawa opodatkowania...........10
         1.1.4 Stawki podatku...........11
         1.1.5 Tryb i warunki płatności...........12
      1.2 Pojęcie zwolnienia, wyłączenia, ulgi...........13
      1.3 Klasyfikacja zwolnień od podatku od nieruchomości...........13

Rozdział 2.
Zwolnienia wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      2.1 Zwolnienia przedmiotowe...........15
         2.1.1 Zwolnienia dotyczące transportu........
...15             2.1.1.1 Infrastruktura kolejowa...........15
            2.1.1.2 Infrastruktura portowa...........16
            2.1.1.3 Budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego...........17
         2.1.2 Budynki gospodarcze...........17
         2.1.3 Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży...........20
         2.1.4 Grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków...........21
         2.1.5 Zwolnienia gruntów i budynków we władaniu muzeów rejestrowych...........22

         2.1.6 Nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody...........22
         2.1.7 Zwolnienie gruntów pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami...........23
         2.1.8 Zwolnienia wałów ochronnych i zajętych pod nie gruntów...........23
         2.1.9 Grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione...........25
         2.1.10 Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych...........25
         2.1.11 Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych...........26
         2.1.12 Budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych...........26
         2.1.13 Nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego...........27
      2.2 Zwolnienia podmiotowe...........28
         2.2.1 Uczelnie...........28
         2.2.2 Jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty...........29
         2.2.3 Instytuty naukowe i jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk...........30
         2.2.4 Zakłady pracy chronionej...........31
         2.2.5 Instytuty badawcze i przedsiębiorcy i statusie centrum badawczo - rozwojowego ...........32
         2.2.6 Polski Związek Działkowców...........34

Rozdział 3.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z odrębnych ustaw.
       3.1 Zwolnienia przyznane kościołom i związkom wyznaniowym...........35
      3.2 Zwolnienia w specjalnych strefach ekonomicznych...........37
      3.3 Zwolnienia nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych...........38

Rozdział 4.
Zwolnienia wynikające z uchwały rady gminy na przykładzie Gminy Kalinowo.
       4.1 Rys historyczny...........40
      4.2 Zakres możliwości wprowadzania zwolnień przez radę gminy...........40
      4.3 Zwolnienia wynikające z uchwały rady gminy...........42

Zakończenie...........43
Bibliografia...........45
Wykaz źródeł prawa...........47
Wykaz orzecznictwa...........49
Wykaz innych źródeł...........50


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.