Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5162
Temat pracy:  

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne

Liczba stron:   154

Spis treści / plan pracy:

Wstęp ...........5

Rozdział 1.
Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska...........7
      1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu...........7
      1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży...........15
      1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie...........17
      1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie...........22

Rozdział 2.
Wizja dorosłego życia w planach życiowych młodzieży...........31
      2.1 Analiza podstawowych pojęć : orientacje życiowe, aspiracje, potrzeby...........31
      2.2 System wartości a funkcjonowanie człowieka...........40
      2.3 Czynniki wpływające na kształtowanie się planów i celów życiowych...........44
      2.4. Wzory partycypacji społecznej oraz modele wchodzenia w dorosłość...........49
      2.5. Ukierunkowanie życiowe dorastającej młodzieży jako cel oddziaływań profilaktyczno-pomocowych...........56
         2.5.1. Relacje wychowawcze : wychowawca - młodzież niedostosowana społecznie...........56
         2.5.2. Aspekty relacji wychowawczej...........62
         2.5.3. Specyfika relacji wychowawczej w zależności od etapu pracy z nieletnimi...........64

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych...........67
      3.1 Przedmiot, cel i zakres badań...........67
      3.2 Problemy i hipotezy badawcze...........71
      3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze ...........74
      3.4 Charakterystyka badanej próby...........76
      3.5 Teren, organizacja i przebieg badań...........77

Rozdział 4.
Opis diagnostyczny sytuacji społecznej wychowanków MOSW na podstawie badań własnych?...........79
      4.1 Diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego...........79
      4.2 Diagnoza edukacyjna. Charakter przejawianych zainteresowań...........84
      4.3 Diagnoza badanych w kontekście pobytu w ośrodku szkolno-wychowawczym...........88
      4.4 Podsumowanie...........?.99

Rozdział 5.
Wizja dorosłego życia młodzieży niedostosowanej społecznie po opuszczeniu ośrodka...........101
      5.1 Plany i oczekiwania związane z przyszłością...........101
      5.2. Poczucie koherencji oraz modele i wzory partycypacji społecznej...........111
      5.3 Podsumowanie...........120

Rozdział 6.
Analityczna interpretacja wyników badań...........122
      6.1 Uwagi końcowe...........122
      6.2 Propozycje oddziaływań korekcyjnych i terapeutyczno- pomocowych ukierunkowanych na młodzież niedostosowaną społecznie, przygotowującą się do opuszczenia ośrodka...........125

Bibliografia...........131
Spis tabel...........135
Spis wykresów...........136
Aneksy...........153
Streszczenie...........154   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.