Mamy 12109

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   5162
Temat pracy:  

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne

Liczba stron:   154

Spis treści / plan pracy:

Wstęp ...........5

Rozdział 1.
Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska...........7
      1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu...........7
      1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży...........15
      1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie...........17
      1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie...........22

Rozdział 2.
Wizja dorosłego życia w planach życiowych młodzieży...........31
      2.1 Analiza podstawowych pojęć : orientacje życiowe, aspiracje, potrzeby...........31
      2.2 System wartości a funkcjonowanie człowieka...........40
      2.3 Czynniki wpływające na kształtowanie się planów i celów życiowych...........44
      2.4. Wzory partycypacji społecznej oraz modele wchodzenia w dorosłość...........49
      2.5. Ukierunkowanie życiowe dorastającej młodzieży jako cel oddziaływań profilaktyczno-pomocowych...........56
         2.5.1. Relacje wychowawcze : wychowawca - młodzież niedostosowana społecznie...........56
         2.5.2. Aspekty relacji wychowawczej...........62
         2.5.3. Specyfika relacji wychowawczej w zależności od etapu pracy z nieletnimi...........64

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych...........67
      3.1 Przedmiot, cel i zakres badań...........67
      3.2 Problemy i hipotezy badawcze...........71
      3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze ...........74
      3.4 Charakterystyka badanej próby...........76
      3.5 Teren, organizacja i przebieg badań...........77

Rozdział 4.
Opis diagnostyczny sytuacji społecznej wychowanków MOSW na podstawie badań własnych?...........79
      4.1 Diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego...........79
      4.2 Diagnoza edukacyjna. Charakter przejawianych zainteresowań...........84
      4.3 Diagnoza badanych w kontekście pobytu w ośrodku szkolno-wychowawczym...........88
      4.4 Podsumowanie...........?.99

Rozdział 5.
Wizja dorosłego życia młodzieży niedostosowanej społecznie po opuszczeniu ośrodka...........101
      5.1 Plany i oczekiwania związane z przyszłością...........101
      5.2. Poczucie koherencji oraz modele i wzory partycypacji społecznej...........111
      5.3 Podsumowanie...........120

Rozdział 6.
Analityczna interpretacja wyników badań...........122
      6.1 Uwagi końcowe...........122
      6.2 Propozycje oddziaływań korekcyjnych i terapeutyczno- pomocowych ukierunkowanych na młodzież niedostosowaną społecznie, przygotowującą się do opuszczenia ośrodka...........125

Bibliografia...........131
Spis tabel...........135
Spis wykresów...........136
Aneksy...........153
Streszczenie...........154   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.