Mamy 12004

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4441
Temat pracy:  

Sukcesy i trudności w pracy socjalnej z rodziną zastępczą - doświadczenia pomocy społecznej na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w XYZ.

Liczba stron:   65

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........4

Rozdział I.
Wprowadzenie.
Rola PCPR w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną.
   1. Akty prawne regulujące system wsparcia pieczy zastępczej...........6
      1.1. Etapy wprowadzania reformy systemu wsparcia nad dzieckiem i rodziną...........8
      1.2. Funkcjonowanie PCPR w świetle badań empirycznych...........10
      1.3. Rozwój prorodzinnych form opieki...........12
      1.4. Rodzicielstwo zastępcze...........12
   2. Funkcje rodzin zastępczych w Polsce...........13
      2.1. Usprawnianie istniejącego systemu wsparcia dziecka i rodziny...........15
      2.2. Role zawodowe w systemie wsparcia pracownika socjalnego i asystenta rodziny...........16

Rozdział II...........20
Stan reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Przykład powiatu XYZ po 1999 r.
   1. Programy operacyjne planowane i realizowane przez powiat gliwicki...........20
      1.1. Działania PCPR prowadzone na rzecz rodzin zastępczych...........22
      1.2. PCPR jako organizacja...........23
      1.3. Zadania PCPR...........24
      1.4. PCPR jako instytucjonalny model pomocy społecznej...........24
   2. Struktura i sposób funkcjonowania lokalnego systemu wsparcia (polityki społecznej) na rzecz dziecka i rodziny...........25
      2.1. Organizacje rządowe...........26
      2.2. Inne formy organizacji...........27
      2.3. Szkoły i organizacje pozarządowe...........29
   3. Skala i formy współpracy między instytucjami i organizacjami powiatu XYZ.30

Rozdział III...........32
Metodologia badań własnych.
   1. Cel i przedmiot badań...........32
   2. Problem badawczy...........32
   3. Metody, techniki i narzędzia badawcze...........33
      3.1. Metody, technika oraz narzędzie badawcze wykorzystane w badaniach własnych...........34
   4. Zasady doboru próby...........34
      4.1. Przebieg badań...........35
   5. Organizacja i teren badań...........35

Rozdział IV.
Analiza materiału empirycznego.
      4.1. Charakterystyka działań PCPR...........37
      4.2. Charakterystyka respondentów badań własnych...........44
      4.2. Analiza odpowiedzi respondentów w świetle badań własnych...........44
         4.2.1. Sukcesy pracownika socjalnego w powiecie...........44
         4.2.2. Współpraca z rodziną zastępczą oraz z innymi instytucjami na terenie powiatu XYZ na przykładzie odniesionych sukcesów przez PCPR...........46
         4.2.3. Formy pomocy w PCPR Gliwice dla rodzin zastępczych...........48
         4.2.4. Trudności i doświadczenia we współpracy z rodziną zastępczą oraz w tworzeniu lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny...........50
         4.2.5. Życie prywatne a życie zawodowe pracownika socjalnego w PCPR Gliwice...........52

Podsumowanie...........53
Zakończenie...........55
Bibliografia...........56
Akty prawne...........57
Strony internetowe...........57
Spis tabel...........57
Aneks...........58


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.