Mamy 12093

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   4037
Temat pracy:  

Szkoła w opinii uczniów, nauczycieli, rodziców.

Liczba stron:   67

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........2
Rozdział I.
Szkoła w opinii nauczycieli, uczniów, rodziców
      1.1. Szkoła postrzegana jako instytucja........... 4
      1.2. Specyfika organizacyjna szkoły i modele nowoczesnego kierowania nią........... 8
      1.3. Wizerunek i opinie szkoły ...........10
      1.4. Szkoła w opinii nauczycieli........... 14
      1.5. Szkoła w opinii uczniów ...........16
      1.6. Szkoła w opinii rodziców............ 20
         1.6.1. Zbieranie opinii o szkole od rodziców........... 21
         1.6.2. Kryteria oceny kontaktów z rodzicami........... 22

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
      2.1. Przedmiot i cel badań ...........24
      2.2. Problemy badawcze ...........25
      2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze........... 27
      2.4. Charakterystyka terenu badań oraz przebieg i organizacja badań ...........29
      2.5. Charakterystyka grupy badawczej ...........30

Rozdział III.
Analiza badań własnych
      3.1. Szkoła w opinii uczniów........... 31
         3.1.1. Stosunek uczniów do szkoły............ 31
         3.1.2. Samopoczucie uczniów w szkole............ 32
         3.1.3. Atmosfera panująca w szkole............ 33
         3.1.4. Opinia uczniów na temat oceniania w szkole............ 34
         3.1.5. Informowanie uczniów o zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów............ 35
         3.1.6. Czy nauczyciel stara się zaciekawić swoim przedmiotem uczniów?........... 36
         3.1.7. Czy nauczyciele zachęcają do samodzielnego myślenia?........... 37
         3.1.8. Czy nauczyciele tratują uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami............ 38
         3.1.9. Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki?........... 40
         3.1.10. Opinie uczniów na temat ich relacji z nauczycielami............ 41
      3.2. Szkoła w opinii rodziców............ 41
         3.2.1. Obecność rodziców na zebraniach szkolnych...........41
         3.2.2. Liczba spotkań rodziców z nauczycielami............ 42
         3.2.3. Pomoc szkoły w wychowywaniu dzieci w opinii rodziców............ 44
         3.2.4. Współpraca rodziców z psychologiem szkolnym............ 46
         3.2.5. Opinia rodziców na temat kontaktu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów............ 46
         3.2.6. Znajomość rodziców wewnętrznego systemu oceniania............ 47
         3.2.7. Znajomość rodziców programu wychowawczego szkoły........... 48
         3.2.8. Akceptacja przez rodziców zasad wychowawczych szkoły............ 50
         3.2.9. Wady i zalety szkoły w opinii rodziców............ 51
         3.2.10. Czy rodzice są zadowoleni że szkoły............ 53
      3.3. Szkoła w opinii nauczyciela ...........54
         3.3.1. Czy chętnie nauczyciele chodzą do pracy ...........54
         3.3.2. Czy nauczycielki są zadowolone z pracy w szkole............ 55
         3.3.3. Opinia nauczycielek na temat ich relacji z uczniami............ 55
         3.3.4. Opinia nauczycielek na temat relacji między rodzicami a nimi............ 56
         3.3.5. Ocena aktywności uczniów przez nauczycieli na swoich lekcjach............ 57
         3.3.6. Opinia nauczycielek na temat znajomości praw i obowiązków przez uczniów............ 57
         3.3.7. Co chciałyby zmienić nauczyciele w swojej szkole............ 58

Wnioski i zakończenie........... 59
Bibliografia


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.