Mamy 10653

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   3559
Temat pracy:  

Wybrane elementy alokacji zasobów pracowniczych w oparciu o studium przypadku przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej.

Liczba stron:   93

Spis treści / plan pracy:

Rozdział 1
Alokacja zasobów ludzkich organizacji w świetle literatury przedmiotu

      1.1 Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.........4
      1.2 Alokacja zasobów ludzkich jako element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.........7
         1.2.1 Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich.........11
         1.2.2 Pozyskiwanie pracowników poprzez rekrutację, selekcję i adaptację.........13
         1.2.3 Alokacja pracowników wewnątrz organizacji.........16
         1.2.4 Odejście pracownika.........19

Rozdział 2
Procesy rekrutacji i selekcji jako elementy alokacji zasobów ludzkich w organizacji

      2.1 Istota, zasady i modele polityki personalno-kadrowej.........23
      2.2 Ogólne i szczegółowe zasady polityki kadrowej w organizacji.........27
      2.3 Plan pozyskiwania pracowników jako element procesu planowania zasobów ludzkich w organizacji.........30
      2.4 Treść i zakres pojęcia rekrutacji personelu w organizacji.........34
         2.4.1 Etapy rekrutacji personelu i źródła rekrutacji.........35
         2.4.2 Struktura procesu rekrutacji.........39
         2.4.3 Alternatywy rekrutacji personelu.........41
      2.5 Treść i zakres pojęcia selekcja kandydatów.........42
         2.5.1 Struktura procesu selekcji kandydatów do pracy.........44
         2.5.2 Wybór metod selekcji kandydatów.........46

Rozdział 3
Rekrutacja i selekcja pracowników przedsiębiorstwa teleinformatycznego w ocenie metody obserwacji własnej bezpośredniej i badań ankietowych

      3.1 Założenia badawcze metody studium przypadku.........51
      3.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej, specyfika i zakres jego działalności, struktura zarządzania, misja i cele strategiczne.........53
      3.3 Analiza zmian dynamicznych w poziomie zatrudnienia w latach 2007-2009, struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia.........56
      3.4 Cele, zadania i polityka planowania kadr w dziale personalnym podmiotu badań.........58
      3.5 Założenia metody obserwacji własnej bezpośredniej w przedmiotowym zakresie rozważań.........61
         3.5.1 Źródła rekrutacji personelu i etapy procesu rekrutacji w podmiocie badań.........62
         3.5.2 Procedura procesu selekcji kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie teleinformatycznym.........64
      3.6 Założenia metodyczne badań ankietowych w przedmiotowym zakresie rozważań, badana próba, kwestionariusz ankietowy.........66
         3.6.1 Analiza, interpretacja i ocena wyników badań ankietowych w przedmiotowym zakresie rozważań.........71

Podsumowanie wyników badań nad procesami rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników w przedsiębiorstwie, branży teleinformatycznej.........86

Bibliografia.........88
Spis tabel.........90
Spis rysunków.........90
Spis wykresów.........90
Spis załączników.........92
Załączniki.........93

   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.