Mamy 12093

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2564
Temat pracy:  

Niedostosowanie społeczne młodzieży

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........6

Rozdział I.
Wybrane zagadnienia związane z problematyką niedostosowania społecznego młodzieży.
   1. Pojęcie i rozmiary niedostosowania społecznego.........9
      1.1. Definicje niedostosowania społecznego.........9
      1.2. Rozmiar niedostosowania społecznego wśród młodzieży.........11
   2. Problematyka przestępczości nieletnich.
       2.1. Granice nieletniości .........13
      2.2. Czyny karalne nieletnich i zachowania świadczące o demoralizacji nieletniego.........13
       2.3. Reakcja na przestępczość nieletnich.........15
   3. Przejawy niedostosowania społecznego.
       3.1. Lenistwo i kłamstwo.........16
       3.2. Wagary i ucieczki z domu.........18
       3.3. Wykroczenia przeciwko mieniu.........20
       3.4. Agresja.........21
       3.5. Nadużywanie środków odurzających i podniecających oraz alkoholu.........22
       3.6. Samobójstwa i prostytucja.........25
   4. Rodzaje niedostosowania społecznego.
      4.1. Zachowanie demonstracyjno – wrogie (bojowe).........26
      4.2. Zachowanie zahamowane.........27
      4.3. Zachowanie niekonsekwentne.........28
       4.4. Zachowanie aspołeczne.........28

Rozdział II.
Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży.

   1. Uwarunkowania środowiskowe.........31
      1.1 Środowisko rodzinne.........31
      1.2 Środowisko szkolne.........33
      1.3 Grupy rówieśnicze.........34
      2. Uwarunkowania biologiczne.........36
       2.1. Czynniki genetyczne.........36
       2.2. Cechy związane z funkcjonowaniem systemu nerwowego.........37
       2.3. Czynniki endokrynologiczne.........38
       2.4. Konstytucja fizyczna.........39
       2.5. Warunki klimatyczne i pora roku.........40
   3. Czynniki makrospołeczne a niedostosowanie społeczne.........41

Rozdział III.
Przeciwdziałanie - profilaktyka i resocjalizacja.
   1. Profilaktyka niedostosowania społecznego i jej rodzaje.........44
      1.1. Ogólna koncepcja profilaktyki.........44
       1.2. Modele i rodzaje oddziaływań stosowanych w profilaktyce.........46
      2. Podstawowe metody resocjalizacji.........48
       2.1 Pojęcie resocjalizacji.........48
       2.2 Zasady resocjalizacji.........49
       2.3 Modele resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.........51
   3. Instytucje działające na rzecz pomocy młodzieży niedostosowanej społecznie.........52
       3.1. Schronisko dla nieletnich.........52
       3.2. Zakład poprawczy.........54
       3.3. MONAR w systemie resocjalizacji młodzieży.........55

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych.
   1. Cele badań własnych.........57
   2. Problemy i hipotezy badawcze.........57
   3. Zmienne i wskaźniki.........60
   4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.........62
   5. Charakterystyka grupy i organizacja badań.........68

Rozdział V.
Analiza przeprowadzonych badań własnych.
   1. Charakterystyka badanej grupy.........69
      1.1. Wiek badanej grupy wychowanków......... 69
      1.2. Miejsce zamieszkania młodzieży.........70
      1.3. Model rodziny wychowanków.........71
      1.4. Wykształcenie wychowanków.........72
      1.5. Rodzaj zjawisk patologicznych w rodzinie.........73
   2. Stopień zrozumienia pojęcia niedostosowania społecznego wśród badanej młodzieży.74
       2.1. Stopień znajomości zjawiska niedostosowania społecznego.........74
       2.2. Zachowania, które wskazują na niedostosowanie społeczne.........75
       2.3. Poziom świadomości młodzieży o zagrożeniach niesionych przez niedostosowanie społeczne.........77
   3. Rozmiary i częstotliwość występowania niedostosowania społecznego w badanej grupie.........79
       3.1. Częstotliwość niedostosowania społecznego wśród wychowanków.........79
       3.2. Rozmiar niedostosowania społecznego u młodzieży.........80
       3.3. Czas, od jakiego niedostosowanie społeczne występuje wśród badanej młodzieży.........81
   4. Przyczyny występowania niedostosowania społecznego oraz relacje między rówieśnikami.........82
       4.1. Przyczyny występowania niedostosowania społecznego.........82
       4.2. Nasilenie zjawiska niedostosowania społecznego w zależności od występowania pór roku.........84
       4.3. Stopień relacji pomiędzy rówieśnikami w grupie rówieśniczej.........85
       4.5. Przynależność młodzieży do subkultur.........86
       4.6. Pozycja młodzieży w grupie rówieśniczej.........87
   5. Formy walki z niedostosowaniem społecznym.........88
      5.1. Osoby, na których pomoc liczą wychowankowie.........88
       5.2. Rodzaje reakcji młodzieży na objawy niedostosowania społecznego.........89
       5.3. Typ środków wychowawczych preferowanych przez młodzież.........90

Wnioski.........92
Zakończenie.........93
Bibliografia.........94
Spis tabel.........97
Załączniki .........98
   Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.