Mamy 12109

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   250
Temat pracy:  

Funkcjonowanie poznawcze bliźniąt dwuzygotycznych.

Liczba stron:   201

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Część I
   1. Problemy psychicznego rozwoju dziecka w literaturze XIX i XX wieku.........7
      1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka.........11
         1.1.1.Dziedziczność.........12
         1.1.2. Aktywność własna dziecka.........13
1.1.3. Środowisko .........15 
         1.1.4. Wychowanie i nauczanie.........17
       1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka.........20
       1.2.1. Teoria konwergacji.........20
          1.2.2. Teorie behawioralne.........20 
          1.2.3. Teorie psychoanalityczne.........21
          1.2.4. Teorie biogenetyczne.........21
          1.2.5. Teorie poznawcze.........22
          1.2.6. Teoria rozwoju umysłowego J.Piageta.........23
          1.2.7. Teoria społeczno-kulturowa L.S.Wygotskiego.........26
       1.3. Wybrane poglądy pedagogów i psychologów na problem startu szkolnego.........29
         1.3.1. Sylwetka dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.........29 
         1.3.2. Pojęcie dojrzałości szkolne......... 32
          1.3.3. Gotowość dzieci do nauki czytania i pisania........36
         1.3.4. Znaczenie gotowości poznawczej dla funkcjonowania dydaktycznego dziecka.........40
   2. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dzieci w młodszym wieku szkolnym.........43
       2.1.Rozwój psychofizyczny.........43
       2.2. Funkcjonowanie poznawcze.........44
          2.2.1. Rozwój procesów poznawczych w ontogenezie.........46
             2.2.1.1. Rozwój percepcji wzrokowej.........46
                2.2.1.1.1. Zaburzenia rozwoju percepcji wzrokowej.........47
             2.2.1.2. Rozwój mowy.........50
             2.2.1.3. Rozwój wnioskowania przyczynowo-skutkowego.........55
                2.2.1.3.1. Ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.........55
                2.2.1.3.2. Od odpowiadania do wyjaśnienia.........56
                2.2.1.3.3. Odnajdywanie przyczyn i skutków.........57
                2.2.1.3.4. Rozwój myślenia przyczynowego przez dedukcję i indukcję.........57
                2.2.1.3.5. Znajdowanie wielu związków przyczynowo-skutkowych.........59 
                2.2.1.3.6.Rozumienie czasowych i warunkowych związków i stosunków.........60
                2.2.1.3.7. Rozwój samodzielności w procesie wyjaśnienia.........62
                2.2.1.3.8. Rozwój ogólnych i specyficznych prawidłowości w myśleniu uczniów.........63
            2.2.1.4. Rozwój myślenia operacyjnego.........66
                2.2.1.4.1. Myślenie operacyjne w świetle literatury.........66
                2.2.1.4.2. Rozwój myślenia w ontogenezie.........67
                2.2.1.4.3. Rozwój myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym 69
            2.2.1.5. Rozwój lateralizacji.........73
               2.2.1.5.1. Zaburzenia rozwoju lateralizacji.........76
   3. Różnice płci w funkcjonowaniu poznawczym.........83
      3.1. Płeć jako determinanta rozwoju poznawczego.........84
   4. Bliźnięta.........97
       4.1.Płeć jako wskaźnik zygotyczności bliźniąt.........97
          4.1.1. Determinacja płci.........97
          4.1.2. Etiologia bliźniąt.........98
          4.1.3. Częstość występowania ciąży mnogiej.........102
       4.2. Zygotyczność bliźniąt a ich rozwój poznawczy.........105
         4.2.1. Wybrane czynniki wpływające na ogólny rozwój bliźniąt.........106
             4.2.1.1. Wyposażenie dziedziczne.........106
             4.2.1.2. Zróżnicowanie rozwoju dzieci z ciąży mnogiej i pojedynczej.........107
             4.2.1.3. Zagrożenia związane z porodem.........109
             4.2.1.4. Postawy osób znaczących......... 110
             4.2.1.5. Stosunki między rodzeństwem.........113
             4.2.1.6. Podobieństwa środowiska wychowawczego.........113
          4.2.2. Aspekt dziedziczności i rola środowiska w rozwoju bliźniąt dwuzygotycznych.........118
             4.2.2.1.Podobieństwo wzrostu.........119
             4.2.2.2. Inteligencja.........119
             4.2.2.3. Choroby psychiczne.........123
             4.2.2.4. Pamięć.........123
             4.2.2.5. Rozwój fizyczny i motoryczność.........124
             4.2.2.6. Zachowania antyspołeczne.........126
          4.2.3. Typowe obszary różnic w parach bliźniąt.........126
             4.2.3.1. Rozwój fizyczny.........126
             4.2.3.2. Rozwój umysłowy.........127
             4.2.3.3. Rozwój mowy.........127
             4.2.3.4. Zdolności specjalne.........127
             4.2.3.5. Rozwój osobowości.........128
             4.2.3.6. Zachowania społeczn.........129
             4.2.3.7. Opóźnienia rozwoju.........129
             4.2.3.8. Zaburzenia zachowania.........129


Część II
   5. Problem i metoda badań.........130 
       5.1. Wprowadzenie.........130
       5.2. Problemy badawcze.........131
       5.3. Hipotezy i zmienne hipotetyczne.........132
       5.4. Operacjonalizacja zmiennych.........136
         5.4.1. Wskaźniki badanych funkcji poznawczych.........137
         5.4.2. Wskaźniki niezmiennych zależnych (x).........137
       5.5. Metody badań.........138
       5.6. Dobór osób do badań.........140
       5.7. Przebieg i organizacja badań.........141
       5.8. Metoda statystycznej analizy danych.........141
   6. Wyniki badań własnych.........143
       6.1. Poziom rozwoju badanych funkcji poznawczych.........143
         6.1.1. Poziom rozwoju poznawczego a płeć (HB).........144
             6.1.1.1. Rozwój mowy a płeć (HB1).........144
             6.1.1.2. Ustalanie się formuły lateralizacji a płeć (HB2).........146
             6.1.1.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a płeć (HB3).........147
             6.1.1.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a płeć (HB4).........149
             6.1.1.5. Operacyjność myślenia konkretnego a płeć (HB5).........151
         6.1.2. Poziom rozwoju poznawczego a wiek życia (HW).........152
             6.1.2.1. Poziom rozwoju mowy a wiek życia (HW1).........152
             6.1.2.2. Ustalanie się formuły lateralizacji w stosunku do wieku życia badanych(HW2).........154
             6.1.2.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a wiek życia (HW3).........156
             6.1.2.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a wiek życia (HW4).........158
             6.1.2.5. Operacyjność myślenia konkretnego a wiek życia (HW5).........160
         6.1.3. Rozwój poznawczy w parach bliźniąt.........162
         6.1.4. Analiza statystyczna wyników badań własnych.........166

Dyskusja.........168
Bibliografia.........170
Spis tabel.........176
Spis rysunków.........178
Aneks.........179


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.