Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   250
Temat pracy:  

Funkcjonowanie poznawcze bliźniąt dwuzygotycznych.

Liczba stron:   201

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Część I
   1. Problemy psychicznego rozwoju dziecka w literaturze XIX i XX wieku.........7
      1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka.........11
         1.1.1.Dziedziczność.........12
         1.1.2. Aktywność własna dziecka.........13
1.1.3. Środowisko .........15 
         1.1.4. Wychowanie i nauczanie.........17
       1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka.........20
       1.2.1. Teoria konwergacji.........20
          1.2.2. Teorie behawioralne.........20 
          1.2.3. Teorie psychoanalityczne.........21
          1.2.4. Teorie biogenetyczne.........21
          1.2.5. Teorie poznawcze.........22
          1.2.6. Teoria rozwoju umysłowego J.Piageta.........23
          1.2.7. Teoria społeczno-kulturowa L.S.Wygotskiego.........26
       1.3. Wybrane poglądy pedagogów i psychologów na problem startu szkolnego.........29
         1.3.1. Sylwetka dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej.........29 
         1.3.2. Pojęcie dojrzałości szkolne......... 32
          1.3.3. Gotowość dzieci do nauki czytania i pisania........36
         1.3.4. Znaczenie gotowości poznawczej dla funkcjonowania dydaktycznego dziecka.........40
   2. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dzieci w młodszym wieku szkolnym.........43
       2.1.Rozwój psychofizyczny.........43
       2.2. Funkcjonowanie poznawcze.........44
          2.2.1. Rozwój procesów poznawczych w ontogenezie.........46
             2.2.1.1. Rozwój percepcji wzrokowej.........46
                2.2.1.1.1. Zaburzenia rozwoju percepcji wzrokowej.........47
             2.2.1.2. Rozwój mowy.........50
             2.2.1.3. Rozwój wnioskowania przyczynowo-skutkowego.........55
                2.2.1.3.1. Ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.........55
                2.2.1.3.2. Od odpowiadania do wyjaśnienia.........56
                2.2.1.3.3. Odnajdywanie przyczyn i skutków.........57
                2.2.1.3.4. Rozwój myślenia przyczynowego przez dedukcję i indukcję.........57
                2.2.1.3.5. Znajdowanie wielu związków przyczynowo-skutkowych.........59 
                2.2.1.3.6.Rozumienie czasowych i warunkowych związków i stosunków.........60
                2.2.1.3.7. Rozwój samodzielności w procesie wyjaśnienia.........62
                2.2.1.3.8. Rozwój ogólnych i specyficznych prawidłowości w myśleniu uczniów.........63
            2.2.1.4. Rozwój myślenia operacyjnego.........66
                2.2.1.4.1. Myślenie operacyjne w świetle literatury.........66
                2.2.1.4.2. Rozwój myślenia w ontogenezie.........67
                2.2.1.4.3. Rozwój myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym 69
            2.2.1.5. Rozwój lateralizacji.........73
               2.2.1.5.1. Zaburzenia rozwoju lateralizacji.........76
   3. Różnice płci w funkcjonowaniu poznawczym.........83
      3.1. Płeć jako determinanta rozwoju poznawczego.........84
   4. Bliźnięta.........97
       4.1.Płeć jako wskaźnik zygotyczności bliźniąt.........97
          4.1.1. Determinacja płci.........97
          4.1.2. Etiologia bliźniąt.........98
          4.1.3. Częstość występowania ciąży mnogiej.........102
       4.2. Zygotyczność bliźniąt a ich rozwój poznawczy.........105
         4.2.1. Wybrane czynniki wpływające na ogólny rozwój bliźniąt.........106
             4.2.1.1. Wyposażenie dziedziczne.........106
             4.2.1.2. Zróżnicowanie rozwoju dzieci z ciąży mnogiej i pojedynczej.........107
             4.2.1.3. Zagrożenia związane z porodem.........109
             4.2.1.4. Postawy osób znaczących......... 110
             4.2.1.5. Stosunki między rodzeństwem.........113
             4.2.1.6. Podobieństwa środowiska wychowawczego.........113
          4.2.2. Aspekt dziedziczności i rola środowiska w rozwoju bliźniąt dwuzygotycznych.........118
             4.2.2.1.Podobieństwo wzrostu.........119
             4.2.2.2. Inteligencja.........119
             4.2.2.3. Choroby psychiczne.........123
             4.2.2.4. Pamięć.........123
             4.2.2.5. Rozwój fizyczny i motoryczność.........124
             4.2.2.6. Zachowania antyspołeczne.........126
          4.2.3. Typowe obszary różnic w parach bliźniąt.........126
             4.2.3.1. Rozwój fizyczny.........126
             4.2.3.2. Rozwój umysłowy.........127
             4.2.3.3. Rozwój mowy.........127
             4.2.3.4. Zdolności specjalne.........127
             4.2.3.5. Rozwój osobowości.........128
             4.2.3.6. Zachowania społeczn.........129
             4.2.3.7. Opóźnienia rozwoju.........129
             4.2.3.8. Zaburzenia zachowania.........129


Część II
   5. Problem i metoda badań.........130 
       5.1. Wprowadzenie.........130
       5.2. Problemy badawcze.........131
       5.3. Hipotezy i zmienne hipotetyczne.........132
       5.4. Operacjonalizacja zmiennych.........136
         5.4.1. Wskaźniki badanych funkcji poznawczych.........137
         5.4.2. Wskaźniki niezmiennych zależnych (x).........137
       5.5. Metody badań.........138
       5.6. Dobór osób do badań.........140
       5.7. Przebieg i organizacja badań.........141
       5.8. Metoda statystycznej analizy danych.........141
   6. Wyniki badań własnych.........143
       6.1. Poziom rozwoju badanych funkcji poznawczych.........143
         6.1.1. Poziom rozwoju poznawczego a płeć (HB).........144
             6.1.1.1. Rozwój mowy a płeć (HB1).........144
             6.1.1.2. Ustalanie się formuły lateralizacji a płeć (HB2).........146
             6.1.1.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a płeć (HB3).........147
             6.1.1.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a płeć (HB4).........149
             6.1.1.5. Operacyjność myślenia konkretnego a płeć (HB5).........151
         6.1.2. Poziom rozwoju poznawczego a wiek życia (HW).........152
             6.1.2.1. Poziom rozwoju mowy a wiek życia (HW1).........152
             6.1.2.2. Ustalanie się formuły lateralizacji w stosunku do wieku życia badanych(HW2).........154
             6.1.2.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a wiek życia (HW3).........156
             6.1.2.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a wiek życia (HW4).........158
             6.1.2.5. Operacyjność myślenia konkretnego a wiek życia (HW5).........160
         6.1.3. Rozwój poznawczy w parach bliźniąt.........162
         6.1.4. Analiza statystyczna wyników badań własnych.........166

Dyskusja.........168
Bibliografia.........170
Spis tabel.........176
Spis rysunków.........178
Aneks.........179


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.