Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2428
Temat pracy:  

Kształtowanie kadr jako zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Liczba stron:   85

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........3
Rozdział 1.
Administracja jako jedna z podstawowych dziedzin działalności państwowej

      
1.1.Pojęcia i podział administracji, wyodrębnienie pojęcia administracji publicznej w ujęciu organizacyjnym, materialnym i formalnym. Przedstawienie administracji za pomocą cech: aktywności, inicjatywy, działalności ukierunkowanej na przyszłość, zjawiska społecznego oraz podejmowania konkretnych środków do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. Struktura administracji państwowej i samorządowej..........5
      
1.2.Zadania i funkcje współczesnej administracji publicznej w Polsce, w dobie szybkiej transformacji prawno-instytucjonalnej, dostosowaniu się do postępów w informatyce, promocji zdrowia, integracji europejskiej oraz walce z korupcją. Przedstawienie administracji publicznej w aspekcie terytorialnym na szczeblu gminny, powiatowym i wojewódzkim..........10
      
1.3.Służba cywilna w administracjach publicznych współczesnych państwa europejskich. Pojęcie i idea utworzenia służb cywilnych, zarys historyczny służby w Unii Europejskiej na przykładzie Niemców, Francji, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Przedstawienie czynników i rezultatów wpływających na służbę cywilną państw Unii. Charakterystyka służby cywilnej jako jeden z podstawowych czynników demokratycznego systemu sprawowania władzy..........16
      
1.4.Charakterystyka służby Cywilnej w Polsce w oparciu o ustawę z 17 lutego 1922 roku, dekretów z 1944 i 1946 roku, ustawę z 5 lipca 1996 i 18 grudnia 1998 roku. Przedstawienie obecnie obowiązujących ustaw i aktów dotyczących służby cywilnej w naszym kraju..........21

Rozdział 2.
Kadry i zarządzanie w administracji

      
2.1.Zarządzanie w administracji jako podstawowy wykładnik efektywności ekonomicznej, którą tworzy planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie i kierowanie ludźmi. Zarządzanie w wymiarze Unii Europejskiej, państwa i regionu, reforma modeli zarządzania w latach 80-tych, 90-tych i obecnych, zarządzanie jako zwiększenie efektywności sektora publicznego.........27
      
2.2.Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, przedstawienie podstawowych komponentów zarządzania kadrami, cele zarządzania oraz charakterystyka zmian regulujących zatrudnianie urzędników głównie poprzez zastępowanie stosunku pracy regulowanego przez prawo publiczne na prawo prywatne,.........33
      
2.3.Planowanie i prognozowanie miejsc pracy, definicja, rodzaje i etapy procesu planowania, prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich oraz charakterystyka stanowiska pracy Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rady Służby Cywilnej,.........37
      
2.4.Rekrutacja i selekcja w Służbie Cywilnej jako jeden z podstawowych czynników gospodarowania zasobami ludzkimi, wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obowiązujące zasady postępowania podczas rekrutacji, charakterystyka procesu rekrutacji w polskiej Służbie Cywilnej,.........40

Rozdział 3
Społeczny wymiar zarządzania

      
3.1.Motywacja w Służbie Cywilnej; pojęcia, typy, instrumenty i cele motywacji, czynniki wpływające na skuteczność motywacji, ankieta duńskiego Ministerstwo Finansów, badania pt. 'Stawianie czoła wyzwaniom ewolucji demograficznej: koncentracja na działaniach rekrutacyjnych jako sposób zwiększania atrakcyjności zatrudnienia publicznego' a także charakterystyka procesu motywacji w polskiej Służbie Cywilnej na podstawie oceny systemu wynagrodzeń, komunikacji wewnętrznej, identyfikacji pracowników z korpusem, prestiżu zawodowego i szeregu innych czynników,.........47
      
3.2.Formy wynagrodzeń; wymierny efekt oceniania czyli wynagrodzenie pracowników korpusu w formie płacy zasadniczej i szeregu dodatków, obliczanie i przyznawanie płac według określonych zasad i mnożników, obowiązki Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii dotyczące wynagrodzeń, .........53
      
3.3.Etyka wykonania zawodu; pojęcie, definicje i zasady etyki, etyka zawodu jako podstawa prawidłowego działania sektora publicznego, omówienie projektu pt. 'Podnoszenie świadomości członków korpusu służby cywilnej w zakresie dylematów etycznych oraz projektu pt. 'Podnoszenie świadomości członków korpusu służby cywilnej w zakresie dylematów etycznych', korupcja jako problem działań nieetycznych,.........57

Rozdział 4.
Kształtowanie kadr we współczesnej administracji

      
4.1.Proces wprowadzania do pracy w urzędzie jako integracja nowego pracownika i wzmocnienie zdolności administracyjnych, zalety procesu, rola i działania bezpośredniego przełożonego,.........64
      
4.2.Opis i wartościowanie stanowiska pracy jako element zarządzania zasobem ludzkim, konspekty opisu i wartościowania stanowisk dla wyższych i niższych szczebli w Służbie Cywilnej, kryterium wartościowania stanowisk pracy,.........67
      
4.3.Ścieżka kariery - ocena i rozwój pracownika, funkcje oceny stałej i okresowej, cechy i cele ocen, kryteria obowiązkowe i do wyboru stosowane podczas oceny, szkolenia jako kształtowanie i rozwój pracowników, planowanie szkoleń generalnych i specjalistycznych.........71
      
4.4.Pozycja zawodowa urzędnika państwowego w zarysie historycznym, sytuacja polityczno-prawna i etyczna urzędnika państwowego, problem korupcji, pojęcie zaufania, dobra kraju i obywateli,.........77


Wnioski.
Literatura.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Spis wykresów.
Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.