Mamy 10760

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   234
Temat pracy:  

Gospodarka odpadami komunalnymi

Liczba stron:   108

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Cel i zakres pracyp.........10

1 Podział metod unieszkodliwienia odpadów.........11

2 Ogrniczenia gromsdzenia, wywozu odpadów powstających w budnynkach mieszkalnych, instytucjach, przedsiębiorstwach..........13
      4.1. Selektywne składowanie odpadów w domach mieszkalnych i różnych instytucjach 
      4.2. Selektywna zbiórka wykorzystywanych odpadów do kontenerów ustawionych w centralnych punktach miasta
      4.3. Organizacja i zasady zbiórki oraz utylizacji wyeksploatowanych wyrobów z zawartością metali ciężkich i innych toksycznych związków
      4.4. Założenia organizacji i finansowanie zbiórki wyeksploatowanych wyrobów niebezpiecznych

3. Zasady lokalizowania składowisk odpadów w aspekcie wód podziemnych..........16
      5.1. Lokalizacja składowisk
      5.2. Zagrożenie środowiska wód podziemnych przez składowiska odpadów
      5.3. Kryteria hydrogeologiczne i wskazania lokalizacji składowisk
      5.4. Przebieg badań geologicznych i hydrogeologicznych w celu lokalizowania składowisk

4. Zasady projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych........19

5. Konstrukcyjno - technologiczne rozwiązania składowisk oraz instalacji odwadniania i odgazowania.........28

6. Wyposażenie wysypiska..........30

7. Rekultywacja terenu wysypiska...........33

8. Sposoby rekultywacji..........35

9. Zastosowanie osadów ściekowych i popiołów lotnych do obudowy skarp wysypisk komunalnych z wykorzystaniem techniki hydroobsiewu...............36
      11.1. Kształtowanie skarp wysypisk oraz przygotowanie podłoża dla roślinności
      11.2. Istota hydroobsiewu
      11.3. Ujęcie i oczyszczanie odcieków

12. Organizacja wysypisk odpadów komunalnych w systemie komunalnych w zintegrowanej gospodarki w Szwecji............42
      12.1. Charakterystyka składowisk odpadów na przykładzie wysypiska w Davamyran
      12.2. Monitoring wysypiska

10. Urządzenia dla przetwórstwa surowców wtórnych.........46

11. Recykling opakowań szklanych.........47

12. Stan recyklingu papieru w Polsce

13. Beztlenowa przeróbka bioodpadów metodą „mokrą” i „suchą”..........52
      16.1. Podstawy technologiczne
      16.2. Fermentacja mezofilowa i termofilowa
      16.3. Ciągłe lub cykliczne prowadzenie procesu
      16.4. Fermentacja jednostopniowa i wielostopniowa

14. Procesy kompostowania odpadów komunalnych
      17.1. Opis procesu technologicznego
      17.2. Kompostowanie odpadów przy wykorzystaniu dżdżownic kalifornijskich
      17.3. Kompost w innych krajach

15. Termiczne unieszkodliwianie odpadów............82
      18.1. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych
      18.2. Utylizacja odpadów drogą pirolizy
      18.3. Unieszkodliwianie odpadów toksycznych i szkodliwych
      18.4. Spopielanie
      18.5. Zgazowanie i piroliza
      18.6. Inne systemy całkowitego spalania

Wnioski........91
Literatura

Uwaga brak przypisów w pracy!


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.