Mamy 10868

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   2319
Temat pracy:  

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez biegłego rewidenta w firmie XYZ.

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:

Wstęp ............3

Rozdział I.
Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporządzania i ocena ............4

   1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY.
   1.2. Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdzania finansowego
      1.2.1. Zasady polityki rachunkowości
   1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów
   1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
      1.4.1. Podstawy prawne
      1.4.1. Cel badania
      1.4.2. Metody badania
      1.4.3. Przedmiot badania
      1.4.4. Opinia biegłego rewidenta

Rozdział II.
Oligatoryjny zakres sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa............44

   2.1. Układ i treść bilansu
      2.1.1. Aktywa bilansu
      2.2.2. Pasywa bilansu
      2.2.3. Wycena aktywów i pasywów
   2.2. Rachunek zysków i strat
      2.2.1. Warianty sporządzania rachunku zysków i strat
      2.2.2. Wyniki finansowe w rachunku zysków i strat
   2.3. Informacja dodatkowa
   2.4. Zasady badania bilansu i rachunku zysków i strat
      2.4.1. Badanie bilansu
      2.4.2. Badanie rachunku zysków i strat

Rozdział III.
Fakultatywny zakres sprawozdania finansowego - rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z działalności............78

   3.1. Rachunek przepływów pieniężnych
   3.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym
   3.3. Sprawozdanie z dzialalności
   3.4. Badanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale
      3.4.1. Badanie rachunku przepływów środków pieniężnych
      3.4.2. Badanie zestawienia zmian w kapitale

Rozdział IV.
Ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta firmy............93

   4.1. Przedmiot i zakres działalności
      4.1.1. Sprawozdanie finansowe spółki za 2007 rok
      4.1.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
   4.2. Bilans
      4.2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu przez biegłego
   4.3. Rachunek zysków i strat
      4.3.1. Analiza struktury i dynamiki rachunku wyników przez biegłego
   4.4. Przepływy środków pieniężnych
   4.5. Zestawienie zmian w kapitale
   4.6. Wskaźniki analizy finansowej
   4.7. Dodatkowa informacja objaśnienia
   4.8. Badanie sprawozdania przez biegłego
   4.9. Zakończenie badania sprawozdzania finansowego

Podsumowanie i wnioski końcowe............114
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, schematów i wykresówZamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.