Mamy 10796

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   156
Temat pracy:  

Przejawy i poziom zachowań agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Liczba stron:   137

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1.
Agresja i przemoc w świetle literatury
    1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc - definicje
    1.2. Teorie zachowań agresywnych.
       1.2.1.Teoria Z. Freuda.
       1.2.2. Teoria K. Lorenza. 
       1.2.3. Teoria frustracja - agresja. 
       1.2.4. Teoria L. Berkowitza.
       1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowań agresywnych.
       1.2.6. Teoria E. Fromma.
    1.3. Przejawy i formy agresji.
    1.4. Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży szkolnej.
       1.4.1.1. Bezkarność sprawców przemocy i przestępstw.
       1.4.1.2. Wpływ okresu dojrzewania na występowanie zachowań agresywnych.
       1.4.2.1. Obserwacja przemocy w życiu społeczno - politycznym.
       1.4.2.2. Obserwacja przemocy w życiu ekonomicznym.
       1.4.2.3. Obserwacja przemocy w najbliższym otoczeniu. Osobiste doświadczenie przemocy.
       1.4.2.4. Ciągle pojawiające się w środkach masowego przekazu informacje o przemocy.
       1.4.2.5. Spostrzeganie rozchwiania ładu społecznego.
       1.4.2.6. Młodzież pozostawiona sama sobie - poczucie alienacji.
       1.4.2.7. Brak mieszkań, niepokój o pracę, niskie zarobki, ubóstwo, bezrobocie.
       1.4.2.8. Niewłaściwe postawy rodzicielskie.
       1.4.2.9. Alkoholizm rodziców, bądź jednego z nich, patologia w rodzinie, rodzina niepełna, rozbita.
       1.4.2.10. Wzrost emocjonalnej agresji w stosunkach międzyludzkich.
       1.4.2.11. Negatywne autorytety, grupy rówieśnicze o charakterze destruktywnym.
       1.4.3. Przyczyny agresji w szkole.

Rozdział 2
"Metodologia badań"
    2.1. Problematyka badawcza. Cel i hipotezy badawcze.
    2.2. Metody i techniki badań.
    2.3. Charakterystyka własnego narzędzia badawczego.
    2.4. Organizacja i przebieg badań. Populacja badawcza.
    2.5. Opracowanie statystyczne wyników badań.

Rozdział 3
"Analiza i interpretacja otrzymanych wyników badań"
    3.1. Określanie nasilenia syndromu ogólnego agresji u osób badanych. (poziom agresywności - wynik ogólny WO)
       3.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
       3.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich ogólnego syndromu agresji WO w grupie badawczej chłopców i dziewcząt.
       3.1.3. Średni poziom nasilenia syndromu agresji (WO) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.2. Charakterystyka syndromu agresji. Określenie nasilenia poszczególnych kategorii zachowań agresywnych.
       3.2.1. Kontrola zachowań agresywnych. (Skala K)
          3.2.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich kontroli zachowań agresywnych K w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.1.3. Średni poziom kontroli zachowań agresywnych (K) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.2. Skłonność do działań odwetowych. (Skala 0)
          3.2.2.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.2.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich skłonności do działań odwetowych O w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.2.3. Średni poziom nasilenia skłonności do działań odwetowych (o) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.3. Poziom nasilenia samoagresji. (Skala S)
          3.2.3.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.3.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji (S) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.3.3. Średni poziom nasilenia samoagresji (S) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.4. Poziom nasilenia agresji ukrytej. (Skala U)
          3.2.4.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.4.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji ukrytej (U) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.4.3. Średni poziom nasilenia agresji ukrytej (U) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.5. Poziom nasilenia agresji skierowanej na zewnątrz. (Skala Z)
          3.2.5.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.5.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji skierowanej na zewnątrz (Z) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.5.3. Średni poziom nasilenia agresji skierowanej na zewnątrz (Z) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.6. Określenie dominującego kierunku agresji w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.3. Charakterystyka preferowanych reakcji agresywnych w grupie badawczej uczennic i uczniów pierwszych klas gimnazjum.
       3.3.1. Samoagresja emocjonalna. (Skala I)
          3.3.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji emocjonalnej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.1.3. Średni poziom nasilenia samoagresji emocjonalnej (I) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.2. Samoagresja fizyczna. (Skala II)
          3.3.2.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.2.2. Rozkład wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji fizycznej (II), w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.2.3. Średni poziom nasilenia samoagresji fizycznej (II) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.3. Wrogość wobec otoczenia. (Skala III)
          3.3.3.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.3.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich wrogości wobec otoczenia w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.3.3. Średni poziom nasilenia wrogości wobec otoczenia (III) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.4. Nieuświadomione skłonności agresywne (Skala IV)
          3.3.4.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.4.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich nieuświadomionych skłonności agresywnych w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.4.3. Średni poziom nasilenia nieuświadomionych skłonności agresywnych (IV) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.5. Agresja przemieszczona. (Skala V)
          3.3.5.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.5.2. Rozkład wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji przemieszczonej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.5.3. Średni poziom nasilenia agresji przemieszczonej (V) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.6. Agresja pośrednia. (Skala VI)
          3.3.6.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.6.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji pośredniej (VI) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.6.3. Średni poziom nasilenia agresji pośredniej (VI) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.7. Agresja słowna. (Skala VII)
          3.3.7.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.7.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji słownej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.7.3. Średni poziom nasilenia agresji słownej (VII) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.8. Agresja fizyczna. (Skala VIII)
          3.3.8.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.8.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji fizycznej (VIII), w grupie badawczej dziewcząt i chłopców
          3.3.8.3. Średni poziom nasilenia agresji fizycznej (VIII) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.4. Wnioski.

Bibliografia


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.