Mamy 12109

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   156
Temat pracy:  

Przejawy i poziom zachowań agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Liczba stron:   137

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1.
Agresja i przemoc w świetle literatury
    1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc - definicje
    1.2. Teorie zachowań agresywnych.
       1.2.1.Teoria Z. Freuda.
       1.2.2. Teoria K. Lorenza. 
       1.2.3. Teoria frustracja - agresja. 
       1.2.4. Teoria L. Berkowitza.
       1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowań agresywnych.
       1.2.6. Teoria E. Fromma.
    1.3. Przejawy i formy agresji.
    1.4. Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży szkolnej.
       1.4.1.1. Bezkarność sprawców przemocy i przestępstw.
       1.4.1.2. Wpływ okresu dojrzewania na występowanie zachowań agresywnych.
       1.4.2.1. Obserwacja przemocy w życiu społeczno - politycznym.
       1.4.2.2. Obserwacja przemocy w życiu ekonomicznym.
       1.4.2.3. Obserwacja przemocy w najbliższym otoczeniu. Osobiste doświadczenie przemocy.
       1.4.2.4. Ciągle pojawiające się w środkach masowego przekazu informacje o przemocy.
       1.4.2.5. Spostrzeganie rozchwiania ładu społecznego.
       1.4.2.6. Młodzież pozostawiona sama sobie - poczucie alienacji.
       1.4.2.7. Brak mieszkań, niepokój o pracę, niskie zarobki, ubóstwo, bezrobocie.
       1.4.2.8. Niewłaściwe postawy rodzicielskie.
       1.4.2.9. Alkoholizm rodziców, bądź jednego z nich, patologia w rodzinie, rodzina niepełna, rozbita.
       1.4.2.10. Wzrost emocjonalnej agresji w stosunkach międzyludzkich.
       1.4.2.11. Negatywne autorytety, grupy rówieśnicze o charakterze destruktywnym.
       1.4.3. Przyczyny agresji w szkole.

Rozdział 2
"Metodologia badań"
    2.1. Problematyka badawcza. Cel i hipotezy badawcze.
    2.2. Metody i techniki badań.
    2.3. Charakterystyka własnego narzędzia badawczego.
    2.4. Organizacja i przebieg badań. Populacja badawcza.
    2.5. Opracowanie statystyczne wyników badań.

Rozdział 3
"Analiza i interpretacja otrzymanych wyników badań"
    3.1. Określanie nasilenia syndromu ogólnego agresji u osób badanych. (poziom agresywności - wynik ogólny WO)
       3.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
       3.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich ogólnego syndromu agresji WO w grupie badawczej chłopców i dziewcząt.
       3.1.3. Średni poziom nasilenia syndromu agresji (WO) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.2. Charakterystyka syndromu agresji. Określenie nasilenia poszczególnych kategorii zachowań agresywnych.
       3.2.1. Kontrola zachowań agresywnych. (Skala K)
          3.2.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich kontroli zachowań agresywnych K w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.1.3. Średni poziom kontroli zachowań agresywnych (K) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.2. Skłonność do działań odwetowych. (Skala 0)
          3.2.2.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.2.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich skłonności do działań odwetowych O w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.2.3. Średni poziom nasilenia skłonności do działań odwetowych (o) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.3. Poziom nasilenia samoagresji. (Skala S)
          3.2.3.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.3.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji (S) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.3.3. Średni poziom nasilenia samoagresji (S) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.4. Poziom nasilenia agresji ukrytej. (Skala U)
          3.2.4.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.4.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji ukrytej (U) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.4.3. Średni poziom nasilenia agresji ukrytej (U) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.5. Poziom nasilenia agresji skierowanej na zewnątrz. (Skala Z)
          3.2.5.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.2.5.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji skierowanej na zewnątrz (Z) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.2.5.3. Średni poziom nasilenia agresji skierowanej na zewnątrz (Z) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.2.6. Określenie dominującego kierunku agresji w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.3. Charakterystyka preferowanych reakcji agresywnych w grupie badawczej uczennic i uczniów pierwszych klas gimnazjum.
       3.3.1. Samoagresja emocjonalna. (Skala I)
          3.3.1.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.1.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji emocjonalnej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.1.3. Średni poziom nasilenia samoagresji emocjonalnej (I) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.2. Samoagresja fizyczna. (Skala II)
          3.3.2.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.2.2. Rozkład wyników wysokich, przeciętnych i niskich samoagresji fizycznej (II), w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.2.3. Średni poziom nasilenia samoagresji fizycznej (II) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.3. Wrogość wobec otoczenia. (Skala III)
          3.3.3.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.3.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich wrogości wobec otoczenia w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.3.3. Średni poziom nasilenia wrogości wobec otoczenia (III) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.4. Nieuświadomione skłonności agresywne (Skala IV)
          3.3.4.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.4.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich nieuświadomionych skłonności agresywnych w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.4.3. Średni poziom nasilenia nieuświadomionych skłonności agresywnych (IV) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.5. Agresja przemieszczona. (Skala V)
          3.3.5.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.5.2. Rozkład wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji przemieszczonej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.5.3. Średni poziom nasilenia agresji przemieszczonej (V) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.6. Agresja pośrednia. (Skala VI)
          3.3.6.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.6.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji pośredniej (VI) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.6.3. Średni poziom nasilenia agresji pośredniej (VI) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.7. Agresja słowna. (Skala VII)
          3.3.7.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.7.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji słownej w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
          3.3.7.3. Średni poziom nasilenia agresji słownej (VII) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
       3.3.8. Agresja fizyczna. (Skala VIII)
          3.3.8.1. Analiza jakościowa otrzymanych wyników badań.
          3.3.8.2. Rozkład liczebności wyników wysokich, przeciętnych i niskich agresji fizycznej (VIII), w grupie badawczej dziewcząt i chłopców
          3.3.8.3. Średni poziom nasilenia agresji fizycznej (VIII) w grupie badawczej dziewcząt i chłopców.
    3.4. Wnioski.

Bibliografia


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.