Mamy 10666

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   073a
Temat pracy:  

Przemiany w oświacie a oczekiwania nauczycieli.

Liczba stron:   147

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 5

Rozdział I.
Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury.
      1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty - definicje podstawowych pojęć .......... 8
      2. Szkoła jako instytucja społeczna- prezentacja wybranych stanowisk. .......... 16
      3. Kryzys współczesnej oświaty. .......... 21
      4. Idee przemian oświatowych w Polsce i na świecie. .......... 30
      5. Demokratyzacja i autonomia szkoły .......... 43
Literatura do rozdziału I. .......... 49

Rozdział II.
Założenia i perspektywy rozwoju systemu edukacji w Polsce.
      1. Założenia i cele wdrażanej obecnie reformy edukacji. .......... 52
      2. Priorytety i zagrożenia systemu edukacji w Polsce. .......... 64
      3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne. .......... 71
         3.1. Innowacyjność i kreatywność nauczycieli. .......... 76
         3.2. Procesy adaptacji twórczej i rozwijania nowatorstwa pedagogicznego w systemie edukacji. .......... 81
         3.3. Nauczyciel jako osoba kształtująca określone wartości i postawy oraz stwarzająca warunki do rozwoju osobowości ucznia........... 88
Literatura do rozdziału II. .......... 95

Rozdział III.
Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych.
      1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań. .......... 97
      2. Problemy i hipotezy badawcze. .......... 100
      3. Zmienne i ich wskaźniki. .......... 103
      4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. .......... 106
      5. Charakterystyka terenu badań. .......... 109
      6. Organizacja i przebieg badań. .......... 112
Literatura do rozdziału III. .......... 113

Rozdział IV.
Analiza i interpretacja, wyników badań własnych.
      1. Charakterystyka środowiska społecznego badanych nauczycieli. .......... 114
      2. Założenia obecnej reformy w ocenie nauczycieli. .......... 118
      3. Proces demokratyzacji, autonomii i samorządności szkoły w ocenie badanych nauczycieli. .......... 121
      4. Postawy nauczycieli wobec podmiotowości uczniów. .......... 125
      5. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli. .......... 130
      6. Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty. .......... 133
Literatura do rozdziału IV. .......... 137

Podsumowanie i wnioski .......... 138
Bibliografia .......... 140
Spis tabel .......... 145
Spis wykresów .......... 146
Aneks ankieta dla nauczycieli .......... 147

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Nie znalazleś swojego tematu pracy? Nie oznacza to, że go nie mamy. Napisz do nas!

* Treść wiadomości:
Imię lub pseudonim:
* Twój adres e-mail:


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.