Mamy 12004

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   073a
Temat pracy:  

Przemiany w oświacie a oczekiwania nauczycieli.

Liczba stron:   147

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 5

Rozdział I.
Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury.
      1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty - definicje podstawowych pojęć .......... 8
      2. Szkoła jako instytucja społeczna- prezentacja wybranych stanowisk. .......... 16
      3. Kryzys współczesnej oświaty. .......... 21
      4. Idee przemian oświatowych w Polsce i na świecie. .......... 30
      5. Demokratyzacja i autonomia szkoły .......... 43
Literatura do rozdziału I. .......... 49

Rozdział II.
Założenia i perspektywy rozwoju systemu edukacji w Polsce.
      1. Założenia i cele wdrażanej obecnie reformy edukacji. .......... 52
      2. Priorytety i zagrożenia systemu edukacji w Polsce. .......... 64
      3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne. .......... 71
         3.1. Innowacyjność i kreatywność nauczycieli. .......... 76
         3.2. Procesy adaptacji twórczej i rozwijania nowatorstwa pedagogicznego w systemie edukacji. .......... 81
         3.3. Nauczyciel jako osoba kształtująca określone wartości i postawy oraz stwarzająca warunki do rozwoju osobowości ucznia........... 88
Literatura do rozdziału II. .......... 95

Rozdział III.
Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych.
      1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań. .......... 97
      2. Problemy i hipotezy badawcze. .......... 100
      3. Zmienne i ich wskaźniki. .......... 103
      4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. .......... 106
      5. Charakterystyka terenu badań. .......... 109
      6. Organizacja i przebieg badań. .......... 112
Literatura do rozdziału III. .......... 113

Rozdział IV.
Analiza i interpretacja, wyników badań własnych.
      1. Charakterystyka środowiska społecznego badanych nauczycieli. .......... 114
      2. Założenia obecnej reformy w ocenie nauczycieli. .......... 118
      3. Proces demokratyzacji, autonomii i samorządności szkoły w ocenie badanych nauczycieli. .......... 121
      4. Postawy nauczycieli wobec podmiotowości uczniów. .......... 125
      5. Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli. .......... 130
      6. Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty. .......... 133
Literatura do rozdziału IV. .......... 137

Podsumowanie i wnioski .......... 138
Bibliografia .......... 140
Spis tabel .......... 145
Spis wykresów .......... 146
Aneks ankieta dla nauczycieli .......... 147

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.