Mamy 12004

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   014a
Temat pracy:  

Inspirowanie wypowiedzi pisemnych nieakceptowanych uczniów klasy III w warunkach kształcenia zintegrowanego

Liczba stron:   133

Spis treści / plan pracy:

Wstęp .............. 4

Rozdział 1.
Problematyka pracy w świetle literatury
      1.1.Inspirowanie wypowiedzi pisemnych uczniów klas początkowych za pomocą tekstów literackich.............. 7
         1.1.1.Tekst literacki jako komunikat.............. 7
         1.1.2.Charakterystyka tekstów literackich w kształceniu zintegrowanym.............. 9
         1.1.3.Wypowiedzi pisemne w programach kształcenia zintegrowanego.............. 13
         1.1.4.Charakterystyka wypowiedzi pisemnych stosowanych w klasach początkowych.............. 17
         1.1.5.Sposoby inspirowania wypowiedzi pisemnych za pomocą utworów literackich.............. 22
      1.2.Pozycja społeczna uczniów w klasie a ich wypowiedzi ustne i pisemne.............. 28
         1.2.1.Klasa szkolna jako formalna i nieformalna grupa społeczna dzieci.............. 28
         1.2.2.Pozycja społeczna uczniów w klasie.............. 30
         1.2.3.Wpływ pozycji społecznej uczniów w klasie na ich wypowiedzi pisemne i ustne.............. 32

Rozdział 2.
Metodologiczne podstawy pracy
      2.1.Problemy i hipotezy badawcze.............. 37
      2.2.Zmienne i wskaźniki.............. 38
      2.3.Metody, techniki i narzędzia badawcze.............. 40
      2.4.Teren badań i procedura badawcza.............. 47

Rozdział 3.
Analiza wyników badań diagnostycznych.
      3.1.Poziom wiadomości i umiejętności polonistycznych uczniów klasy III w zakresie wypowiedzi pisemnych.............. 49
      3.2.Stosunki społeczne w klasie III objętej badaniem empirycznym.............. 52
      3.3.Charakterystyka uczniów klasy III z trudnościami w edukacji polonistycznej.............. 59

Rozdział 4.
Analiza wyników badań quasi - eksperymentalnych.
      4.1.Uzasadnienie doboru treści, form i metod próby quasi - eksperymentalnej.............. 61
      4.2.Treść i przebieg próby quasi - eksperymentalnej.............. 63
      4.3.Skuteczność próby quasi - eksperymentalnej.............. 95
         4.3.1.Analiza wyników uzyskanych z zastosowaniem testu końcowego z zakresu edukacji polonistycznej.............. 95
         4.3.2.Przyczyny trudności w wypowiedziach pisemnych uczniów objętych badaniem szczegółowym.............. 104

Podsumowanie.............. 109
Bibliografia.............. 112
Spis tabel, diagramów i zdjęć.............. 117
Aneks.............. 120
Spis załączników.............. 121


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.